Nämnden 2021

Arbetet i Borås Industri- och Handelsklubb leds av en nämnd. Den föreslås av valberedningen på årsmötet i december och väljs av medlemmarna. En stor del av arbetet i nämnden handlar om att skapa intressanta möten.

Ordinarie ledamöter

Kerstin Häregård, Ordförande
Petter Hedihn, V Ordförande
Thomas Bogsjö, Sekreterare
Peter Karlsson Lund, Klubbmästare
Marcus Holhammar, Skattmästare
Anna Bergengren
Amelie Råberg
Anna Filipsson
Sarah Norving
Tobias Erlén
Henning Källqvist

Suppleanter

Sara Bergström
Eva Engström
Stefan Enander

Förutvarande ordförande

Harry Wennerlund, 1949–1974
Ernst Just, 1975–1989
Hans Hellbrand, 1990–1993
Alfred Hahn, 1994–2002
Gunnar Ryman, 2003–2007
Bertil Larsson, 2008–2013
Jan Alkmark, 2014
Catrin Wirfalk, 2015-2019