Årsredovisning 2018

Borås Industri- och Handelsklubbs huvudsakliga intäkter kommer från medlemsintäkter och företagsintäkter. Under 2018 har vi haft medlemsintäkter på 240.100 kronor från 579 registrerade medlemmar. Vi har valt in ett antal nya medlemmar vilket också bidrar till en naturlig föryngring i klubben.

Företagsintäkterna på 351.000 kronor kommer från ca 330 företag. De dominerande kostnadsposterna härrör sig dels till uppdatering och underhåll av våra websidor och medlemsregister, dels till våra medlemsmöten. Vad gäller våra medlemsmöten är det viktigt att påminna om att alla föredragshållare ställer upp helt utan ersättning.

Årets vinst på 101.621 kr överförs i ny räkning.

Borås Industri- & Handelsklubb har en mycket god ekonomi med ett Eget Kapital på 996.818 kronor vilket ger en soliditet på 93,3%. Den 31 december 2018 hade vi likvida medel på totalt 1.052.228 kronor placerade på bankkontot med 641.733 kronor och i Robur räntefonder med 410.495 kronor.

Skattmästaren

Ta del av hela årsredovisningen här: Årsredovisning 2018