Årsredovisning 2019

Borås Industri- och Handelsklubbs huvudsakliga intäkter kommer från medlemsintäkter och företagsintäkter. Under 2019 har vi haft medlemsintäkter på 248.800 kronor från 593 registrerade medlemmar. Vi har valt in ett antal nya medlemmar vilket också bidrar till en naturlig föryngring i klubben.

Företagsintäkterna på 343.200 kronor kommer från ca 325 företag. De dominerande kostnadsposterna härrör sig generellt dels till uppdatering och underhåll av våra websidor och medlemsregister, dels till våra medlemsmöten. Vad gäller våra medlemsmöten är det viktigt att påminna om att alla föredragshållare ställer upp helt utan ersättning. År 2019 genomfördes också en stor jubileumsbankett för att fira klubbens 70-årsjubileum. Ett stort antal medlemmar deltog under mycket festliga former. Då klubben ekonomi är god, valde nämnden att investera en substantiell summa i detta jubileum. Därav årets budgeterade underskott på -937 575 kr före skatt.

Borås Industri- & Handelsklubb har en stabil ekonomi med en växande medlemskader vilket gör att det egna kapitalet tillfälligt tillåtits att vara 4 355 kr. Den 31 december 2019 hade vi likvida medel på totalt 569 885 kronor placerade på bankkonto och i Robur fonder.

Skattmästaren

Ta del av årsredovisningen här >>>