Årsredovisning 2020

Klubbens ekonomi är stabil och har under året givit ett större överskott än vanligt pga minskad verksamhet, då Corona-pandemin omöjliggjort att hålla ordinarie möten. En del nödvändiga investeringar har gjorts i klubbens digitala plattformar, ett arbete som kommer att fortsättas under 2021.

Skattmästaren

Ta del av årsredovisningen här >>>