Man kan presentera Borås Industri- och Handelsklubb på många sätt. Ett är att ur stadgarna citera klubbens ändamål:

“Att befrämja umgänge och meningsutbyte mellan representanter i ledande ställning för näringslivet i Borås med omnejd samt att genom en kvalificerad föredragsverksamhet öka medlemmarnas kunskaper inom viktiga områden av näringsliv och samhälle.”

Den här ändamålsbeskrivningen formulerades när klubben stiftades 1949.

500 föredragshållare

Ett annat sätt att presentera klubben är att räkna upp namnen på alla de över 500 kända män och kvinnor som under årens lopp hållit föredrag i klubben. Markus Wallenberg, Tryggve Lie, Gunnar Sträng, Claes Dahlbäck, Mona Sahlin och många andra. Hela listan hittar du under “Föredragshållare genom åren”.

Stiftarna

Ytterligare ett sätt är att presentera namnen på de 33 företagare som år 1949 var med att stifta klubben. De drevs av en önskan att lära sig mera, träffa personer som kunde vidga deras kunskaper och vyer med sina erfarenheter. Genom att regelbundet träffa kollegor ville de skapa det vi dag kallar nätverk för samarbete, förkovran och affärer.

Medlemmarna

En klubb kan också presenteras genom sina medlemmar, deras bakgrund och verksamhet. Det är många som genom årens lopp varit medlemmar i Handelsklubben, deltagit i klubbens utveckling och därvid fått värdefulla personkontakter både inom och utanför klubben. Idag är vi fler än 520 medlemmar och du kan nå oss alla genom medlemsregistret.

Ansökan om medlemskap göras lämpligen via annan medlem eller genom att vända sig till någon av nämndens ledamöter.

Högskola och studentkår

Klubbens verksamhet speglas också i dess engagemang för Högskolan i Borås och dess studenter. Redan 1997 tog klubben initiativ till att bilda Södra Älvsborgs Forskningsstiftelse, som verkar för att tillskapa professurer vid de institutioner som står näringslivet i regionen nära. Studentkårens aktiviteter för att stärka samarbetet mellan näringslivet och studenterna har klubben stött både genom att aktivt delta i arbetet och genom ekonomsikt stöd.

Tillväxtcenter och Drivhus

För att främja tillväxt och entreprenörskap i regionen har Handelsklubben gått in som stiftare dels i Stiftelsen Espira Tillväxtcenter, dels i Stiftelsen Drivhuset i Borås. Engagemanget i Espira innebär bland annat styrelserepresentation i stiftelsen och i bolagsstyrelserna för Espira Inkubator AB och Espira Tillväxtcenter AB. Drivhuset är en högskolenära verksamhet för att stimulera och stödja studenter i entreprenörskap och förverkligandet av idéer. Borås Industri- och Handelsklubb är stiftare tillsammans med Högskolan i Borås, Studentkåren och Espira Tillväxtcenter. Styrelsen består för närvarande av fem personer, varav två från Handelsklubben.

Människor, kontakter, idéer

Det som kanske mest kännetecknar Borås Industri- och Handelsklubb, men som också är svårast att beskriva med ord, är allt det som har att göra med kontakten människor emellan. Flödet av tankar och idéer, vänskap och hjälpsamhet, ömsesidigt stöd och uppmuntran, stimulans och utveckling.

Det är genom att söka skapa denna form av relationer, genom att vara en förmedlare av kunskap och erfarenhet och genom att stödja utveckling och utbildning som klubben varit, och är, en av de krafter som gör Borås och Sjuhärad till en stark och dynamisk region.

Digitala nätverket

Klubben har utvecklat ett nätverk som med ny teknik skall göra det enkelt att kommunicera och informera.

Vi är övertygade om att klubben därmed skapat ytterligare en värdefull mötesplats för kontakter, relationer, affärer och utveckling. Ett praktiskt verktyg för samarbete och kommunikation mellan företag och människor.

Näringslivets samlingspunkt

Den andra fredagen i månaderna september till maj samlas vi till lunch, samtal och klubbmöte där vi får lyssna till en intressant föredragshållare. Det är viktigt att poängtera att vi inte är ett slutet sällskap utan en öppen klubb för företagare och chefer. I vår målsättning uttrycker vi det så här:

“Det är klubbens önskan att företagsledare och chefer i näringslivets alla företag i Borås och Sjuhärad skall vara medlemmar i Borås Industri- och Handelsklubb”.

Alfred Hahn
hedersordförande