Ny ordförande i Handelsklubben

16 januari, 2020

En stående punkt på decembermötet är att valberedningen redogör för sitt förslag på nämnd för kommande år. Joakim Hedin, talesperson för valberedningen, presenterade förslag till nämnd för 2020. Kerstin Häregård valdes till ny ordförande. Klubbmötet tackade också av avgående ordförande Catrin Wirfalk, klubbmästare Göran Persson och ledamot Filip Ivarsson.

Nämnd 2020
Ordinarie ledamöter:
Kerstin Häregård, Ordförande
Petter Hedihn, V Ordförande
Thomas Bogsjö, Sekreterare
Peter Karlsson Lund, Klubbmästare
Marcus Holhammar, Skattmästare
Sofie Elfsberg
Hanna Lassing
Fredrik Mansén
Anna Bergengren
Amelie Råberg
Anna Filipsson

Suppleanter:
Sara Bergström
Sarah Norving
Tobias Erlen