A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö   Visa alla

Arkitekterna Krook & Tjäder

För drygt fyrtioåtta år sedan startade kontoret i Borås. Mycket vatten har runnit i Viskan sedan dess. Kontoret hette då DTH arkitekter, men år 2015 blev vi en del av Krook & Tjäder. Vi är nu liksom då det lokala arkitektkontoret för våra kunder och uppdragsgivare med bas i Boråsbygden, en expansiv och fruktbar region. Vi har en sann lust att bidra med varaktig byggnadskonst och ett bärkraftigt samhällsbyggande. Med våra entusiastiska medarbetares kompetens är vi med och bygger morgondagens samhälle. Vårt engagemang är drivkraften i varje enskilt projekt, där vi har viljan och modet att påverka och utveckla dagens byggande med hänsyn till människa och miljö.


Bryggaregatan 8
503 38
Borås

Bryggaregatan 8, Borås

033 20 48 48
dominic.wansbury@krook.tjader.se
www.krooktjader.se

Mårten Dahlin

Arkitekt
Medlem sedan 1982

marten.dahlin@krook.tjader.se
0708-112470
033-204840


Dominic Wansbury

Arkitekt
dominic.wansbury@krook.tjader.se
033-418617
0734-343031
033-204847