A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö   Visa alla

Pulsen AB

Pulsen är ett av Sveriges större IT-företag. Företaget är privatägt och har en lång tradition av expansion genom långsiktighet. Detta har resulterat i mångåriga kundrelationer, inte minst med landets kommuner och expansiva distanshandelsföretag. Huvudverksamheten är IT-relaterad men koncernen består även av fastighets- och förvaltningsrelaterad verksamhet.

Box 881
501 15
Borås

Nils Jakobsonsgatan 5

www.pulsen.se

Wigar Bartholdson

Styrelseordförande
Medlem sedan 1976

wigar.bartholdson@pulsen.se
0734-213301

Joakim Wahlberg

CFO
joakim.wahlberg@pulsen.se
0730-636200
Joakim Wahlberg | LinkedIn