Wigar Bartholdsson

VD Pulsen AB

Välkommen

Borås Industri- och Handelsklubbs ordförande Alfred Hahn hälsar klubbmedlemmar med gäster, inbjudna studenter från Högskolan i Borås, representanter från massmedia och dagens föredragshållare Wigar Bartholdsson välkomna till klubbmötet. Dessutom hälsades den nye VD´n för Merita Nordbanken – Thomas Nilsson – välkommen som ny medlem. Skattmästaren redogjorde därefter för handelsklubbens årsbokslut. Alfred Hahn uppmanade klubbmedlemmarna att lämna förslag vad på vad Handelsklubbens kapital skall användas till. Förslagen kan lämnas på handelklubbens webtjänst – www.boras.handelsklubb.nu Årsbokslutet avslutades med att församlingen beviljade nämnden ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Mötet öppnas.

Pulsen

Wigar Bartholdsson är VD för Pulsen – ett av Sveriges äldsta svenska IT-företag med verksamheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borås och Vänersborg. Koncernens mål är att skapa en god värdetillväxt för kunderna genom ett ansvarstagande och en långsiktig relation, där fokus är på kunden och dess behov. I arbetet betonas flexibilitet och engagemang. Genom samverkan och kontinuerlig utveckling av personalen erbjuder Pulsen bred kunskap och breda tekniska lösningar. Verksamheten omfattar utveckling av affärssystem, e-handel, dataproduktion samt infrastrukturtjänster omfattande programvara, produkter, service etc

Historia

Wigar inleder med att berätta om sin egen karriär. 1959 började han på Sveriges Förenade Trikåfabriker i Borås som sedermera fick namnet Eiser. Året därpå – 1960 – skulle Eiser köpa sin första datamaskin. Wigar blev tillfrågade om han tillsammans med tre andra ville bli företagets systembyggare. På den tiden räckte det med fyra medarbetare för att bygga systemet för hela koncernen med allt från logistik till ekonomifunktioner etc. Som första företag i Sverige köpte Eiser en sådan här dator. Kapaciteten var 79.200 per minut eller 600 rader per minut vilket var en revolutionerande hastighet. Priset var två miljoner. Fotboll och näringsliv har mycket gemenamt. Man får läras sig att ta med- och motgångar och aldrig ge upp. Framförallt lär man sig att fokusera på målet. Det gäller att läsa spelet och fatta rätt beslut vid rätt tillfälle, menar Wigar. Wigar började spela i Elfsborg som 18-åring. Året var 1956. I premiärmatchen mötte laget Vaggeryd borta. Resultatet blev 2-2 och Wigar gjorde båda målen. Han var även med när Elfsborg gick direkt från division 2 och blev svenska mästare 1961. Sex år senare – 1967 – lade Wigar fotbollskorna på hyllan och började på allvar att ägna sig åt sin yrkeskarriär. Pulsen startade sin verksamhet 1964. Samma år fick Wigar ett proffsanbud från en fotbollsklubb i Schweiz. Han valde emellertid att satsa på sin egen verksamhet. Under 60- och 70-talen var Pulsen i huvudsak inriktat på servicebyråtjänster. Från 70-talets mitt startades distributionen av skräddarsydda systemlösningar till kundernas ointelligenta terminaler via telenät och modem. 1984 lades ett nytt kapitel till Pulsens historia, då företaget noterades på Stockholms fondbörs OTC-lista och blev ett publikt bolag. Noteringen varade fram till 1992 då Pulsen köptes ut från börsen och återigen blev ett familjeföretag. Under 90-talet fortsatte verksamheten att expanderade både genom organisk tillväxt och förvärv. 1992 förvärvades Rowika i Göteborg, 1995 förvärvades Network Connectivity i Borås och 1996 förvärvades InformationsKompaniet i Stockholm. Förvärven fortsatte1999 med Scandinavian Computer Partner i Stockholm och CBS UniMax i Malmö. Omsättning var 918 Mkr 1998 och resultat 66,7 mkr. Utvecklingen under 90-talet har varit mycket hög. Den ligger i paritet med den svenska PC-utvecklingen. Under 1999 har emellertid den svenska PC-försäljningen sjunkit med 30-40%.
Pulsens organisation

Pulsen består idag av två enheter – Pulsen Data AB och Pulsen Fastighets AB. Pulsen har 300 anställda. Den 1 maj i år kommer Pulsen att presentera en ny organisation och att förtydliga sin inriktning. Målet är att återinträda på börsen. Helägda dotterbolag kommer bl a att byta namn till Pulsen.

Pulsen Data AB

Inom Pulsen Data AB finns fem verksamhetsområden.
1. LS.

Inom det här området producerar Pulsen större datasystem. Marknaden är relativt stora bolag som t ex Volvo, Scania, Electrolux, Skandia, Ikea, SJ. M fl. Pulsen är den största partnern till IBM inom det här segmentet i Sverige.
2. SI.

System integration gör plattformar som utgör infrastrukturen när företagen bygger sina nätverk och servrar – en förutsättning för att affärssystem skall kunna integreras och fungera. Verksamhetsområdets kunder är stora och medelstora företag. Här finns också flera landsting och kommuner.
3. Affärssystem.

De här produkterna vänder sig bl a till teko, handel och industri. Postorder är ett annat stort affärsområde där Pulsen har en marknadsledande ställning. Här jobbar Pulsen med ett 25-tal kunder. Här finns också bibliotek och kommunal omsorg t ex socialtjänstsystem. Pulsen jobbar även med klubb, butik och e-commerce.
4. DP. Dataproduktion.

Det här området hette från början Esierdata som Pulsen övertog 1975. Dataproduktion tillhandahåller kvalificerade tjänster inom dataproduktionsområdet. Produktionsvolymen har ökat med över 100 procent under den senaste treårsperioden. Pulsen svarar för att nödvändiga ADB-resurser finns för både det löpande och framtida datakraftsbehovet. Omfattande nätverkstjänster, laserprintning, kuvertering, distribution och kundtjänst ingår och kompletterar. Verksamhetsområdet är tjänsteinriktat och handlar om två saker – tillgänglighet och svarstid. Tillgängligheten skall vara så nära 100% som möjligt. Svarstiderna skall ligga runt en halv sekund.
5. Pedab Distribution

Det här verksamhetsområdet distribuerar persondatorer med kringutrustning från IBM och Lexmark. Målsättningen är att ge Pulsens samarbetspartners/ återförsäljare högsta möjliga service och support
Pulsen Fastighets AB

Fatighetssidan har funnits sedan 1983. Verksamheten började med att Eiser avyttrade ett antal fastigheter. Wigar ville köpa en av dem – Blåklinten. Det fick han inte. Villkoret var att han köpte hela det avyttrade beståndet på 25.000 m2. Efter noga övervägande gjorde Wigar det och idag kan hela kvarteret stoltsera med en rad attraktiva fastigheter.

I anslutning till föredraget ställdes inga frågor.

Avslutning

Ordföranden tackar för ett mycket intressant föredrag. Knallen har följande att tillägga : Du och jag har egentligen samma paroll, de bra affärerna görs på annat håll. Ordföranden tackar Wigar Bartholdsson och överlämnar knallen som gåva. Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder. Mötet avslutas.

Referat: Krister Lundgren.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.