Niklas Huss

Innovationschef, Länsförsäkringar

Hållbar förändring i snabbrörlig värld
–Den som ska leda idag måste våga leda, kliva ut ur bekväma zoner och göra det man inte gjort tidigare och inte vara rädd för att misslyckas. Niklas Huss, innovationschef på Länsförsäkringar AB, talade Hållbar förändring i en snabbrörlig värld vid Handelsklubbens februarimöte.

Han talade om hur den digitala utvecklingen totalt har förändrat våra förutsättningar och beteenden och hur den ställer helt nya krav på framtidens ledarskap och på förutsättningarna för vår välfärdsmodell som bygger på att vi arbetar.

Sjukvård eller healthcare?
–Allt mer byts människor ut och ersätts av teknik. Inte minst förändras tjänstesektorn och det är evolution som gäller. Det är svårt att förflytta sig från något som man alltid gjort och känner sig trygg i men man måste våga testa, sa Niklas och såg den svenska sjukvården som ett oroande exempel där man fortsätter att arbeta reaktivt, fokuserar på att bota när ohälsa redan uppstått, istället för att (som den engelska motsvarigheten under benämningen Healthcare) satsa på att bevara hälsan och undvika att sjukdom uppstår.

–Vi har bara sett början på de problem vi står inför och vi borde införa ett ”sjukförsvar” och se till att vi minskar behovet av vård och skapar hälsa.

–Digitaliseringen har inneburit stora förflyttningar av processer, effektivitet och affärsmodeller, men när vi applicerar analytiska förmågor uppstår helt nya möjligheter, insikter och värden. Detta leder oss nu till en enorm förändring av organisationer, arbetstillfällen och erbjudanden med stöd av artificiell intelligens (AI), där vi bara är i början av resan.

Niklas talade om urbanisering kontra ruralisering, alltså att det finns en ny trend att flytta ”ut på landet” när våra digitala redskap gör att vi inte längre behöver vara i storstaden eller ens behövs där. Närkontakt med andra människor hålls redan digitalt och mycket kan uträttas digitalt. Hälsa och välbefinnande blir allt viktigare där vår underbara natur och landsbygd skapar ännu större värden för människan i framtiden.

–När vi efter hand byts ut och inte behövs börjar vi fråga oss vad meningen med livet är och fler och fler ser att de vill bidra till en bättre värld. Allt fler ledare, bolag, konsumenter kommer att ha den värderingen och fokusera på den inre hälsan, vår miljö, vår planet.

Många förflyttningar
–Styrmodeller och ledarskap förändras, sa Niklas och gav en lång rad exempel på förändringar som man kan vänta sig i det nya ledarskapet. Vi går:

*från att en verksamhet är finansiellt driven till att den är menings- och kundvärdedriven,
*från mål, planer och KPI-driven i silos till gemensamt fokus för att maximera värdeutgången,
*från förutspå och kontrollera till testa och delegera,
*från långsamma insikter och respons på kundbehov till systematik och snabba insikter för åtgärd,
*från toppstyrt och auktoritärt till självledarskap i samarbete med andra,
*från gammal ekonomi designad för stabilitet till ny ekonomi designad för instabilitet, *från misslyckande lika med dålig prestation till misslyckande som en del av lärandesystemet,
*från arbete i egen organisation till arbete överallt i relevanta ekosystem,
*från oengagerade människor och frånkopplade ungdomar till engagerade och uppkopplade människor,
*från ökad press och ohälsa till lyckliga medarbetare som skapar hållbara värden.

–Detta genom att vända upp och ned på den traditionella beslutspyramiden och istället låta kunder och medarbetare vara överst i pyramiden och ledaren längst ner, allt för att skapa flexibilitet och snabbrörlighet i organisationen.

Fokus på något mera
–Den som ska leda måste våga leda på det nya sättet. Det är en enorm förflyttning som måste göras. Det gäller att sätta upp en gemensam ledstjärna, sa Niklas och angav avgörande steg som krävs för att skapa en hållbar förändring. Det krävs en tydlig och utmanande vision. På Länsförsäkringar innovationsarena är inte fokus på att sälja försäkringar utan på att skapa förutsättningar för ett tryggt och skadefritt liv.

–Vi behöver inte vänta på att det tråkiga inträffar. Istället kan vi minimera risken med förebyggande tjänster, gå från att dela risken till att minimera risken genom en beteendeförändring och proaktiva tjänster. Vi skapar nya ekosystem med gemensamma syften och mål, Vi använder ny teknik som möjliggörare och vi har en innovationsprocess där vi arbetar med befintliga resurser men utanför befintliga strukturer.

Niklas berättade om öppen innovation som man kallar LFopen där medarbetare, studenter, forskare, internationella bolag, startups, intresseorganisationer var representerade och som födde 724 nya idéer dag 1 som dag 2 resulterat i 70 affärsförslag bara inom området hem och hälsa.

Hitta din egen organisations dna
Niklas gav fler exempel på Länsförsäkringars proaktiva arbete och nämnde bland annat pilotprojektet med appen ”Lev friskt” där 70 procent av kunder som var i åldrar 18 – 65 år nådde socialstyrelsens rekommendationer vad gäller vardagsmotion på bara två månader genom nudging, pepp och insikt om sitt beteende.

Niklas nämnde ett kommande projekt för att hjälpa ungdomar mot utbredd psykisk ohälsa och han berättade även om ”skärmhjälpen”, ett redskap för lärare och föräldrar kring barnens användning av mobiler och datorer.

–Skapa en tydlig och utmanande vision, hitta din organisations dna, varför är vi här, vad är syftet med det vi gör och vad kan vi göra annorlunda i morgon, sa Niklas Huss.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.