Michael Wolf

De omdebatterade höga bolåneräntorna stod förstås på programmet när Swedbanks koncernchef Michael Wolf talade vid Borås Industri- och Handelsklubbs välbesökta marsmöte. Men också den engagerande frågan om praktikplatser åt unga människor, där Swedbank m fl försöker gå i bräschen.
-Anders Borg har gått för långt med marginalgrejen, sa Michael Wolf i en kommentar efter sitt anförande om bankerna och regeringen. Man ska inte som finansminister säga att bankerna inte får tjäna pengar på sina bolån.
-Min enda uppgift, hårddrog Michael Wolf, är att se till att vi har kapital så att Anders Borg inte tar över banken. Han har sagt att staten inte ska ta risken, utan att det är aktieägarnas sak.

Åter till hållbara affärsmodeller
Michael Wolf berättade om hur banken hanterade finanskrisen och det baltiska äventyret och han berättade hur den jobbat med bolånen, hur man skärpt kraven på låntagarna, att man numera ger bolån på högst 75 procent av marknadsvärdet och alla ska amortera på toppen.
-Då går man också från 25 procent av marknaden till nio. Men våra bolånekunder har numera låg risk. När alla banker förstått att Anders Borg ”tar banken” om det blir problem, kommer man också att bygga upp buffertar sade Michael Wolf.
Under hans tid som chef har banken gått från visionen att vara ledande finansiell aktör till att bli litet mer av en gammaldags sparbank, om än ganska stor sådan.
-Vi gick längre och längre ifrån det vi kunde, men vi fick beröm. Med Leman kom ordet risk tillbaka. Idag har vi verksamhet i fyra länder, Sverige och Baltikum. Vi värnar den sunda ekonomin för många hushåll och företag. Vi ser hela tiden efter hållbara affärsmodeller.
-Men vi måste tjäna pengar och ha ett positivt resultat och det är viktigt att andra kundledda bankstrukturer inte avstår från att tjäna pengar. En bank ska klara en lågkonjunktur.

”Kanske inte frälste alla”
I den långa del av sitt föredrag som Michael Wolf ägnade debatten om bankernas marginaler och debatten kring varför den sänkta reporäntan inte avspeglas i bolåneräntorna, sa han bland annat: -Skulle svenska banker göra sig beroende av billiga ECB-lån skulle vi få ta konsekvenserna om bara några få år.
Han menade att Anders Borg bygger ”Fästning Sverige” och tar alltför mycket intryck av de ”begravningståg” från andra länder som han tvingas bevittna vid sina många besök i Bryssel.
Svaret på frågan om Michael Wolf lyckades förklara de fortsatt höga bolåneräntorna i Swedbank, trots att han berättat att banken nu byggt upp betryggande eget kapital och efterfrågade kapitaltäckningsgrad, ligger förmodligen hos den enskilde åhöraren. Handelsklubbens ordförande Bertil Larsson konstaterade avslutningsvis att Michael Wolf sannolikt inte frälst riktigt alla i salen.

Praktikplatser för unga
Den andra delen av Michael Wolfs föredrag i Handelsklubben handlade om praktikplatser för ungdomar som ett sätt att ge unga människor en chans till fotfäste på arbetsmarknaden. Swedbank och Sparbankerna har engagerat sig i ett projekt Unga jobb för att hjälpa dem som beskrivs ha noll erfarenhet. Många företagskunder har anslutit sig och erbjuder tre månaders praktik till en kostnad av 4000 kr i månaden. Resten står Försäkringskassan för.
-Swedbank Sjuhärad kommer att dra igång ett sådant här projekt. Det handlar faktiskt om era egna och grannarnas ungdomar, sa han och berömde Borås för dess företagsamhet.
-100.000 invånare och 11.000 företag! utbrast han. Ni borde kunna ge varenda unge en praktikplats. Det enda ni behöver göra är att vara litet farsa och morsa några dagar. Han vittnade själv om vilken god utdelning banken haft på att erbjuda unga människor att visa vad de kan. Och inte minst vad det gett ungdomarna.
-70 procent av de som haft praktikjobb har jobb idag.

Ledande befattningar
Michael Wolf tillträdde som vd i Swedbank 2009 mitt under den stora finanskrisen. Han har mer än 20 års erfarenhet av bank och försäkring bakom sig med ledande befattningar inom SEB och Skandia, men också Intrum Justitia.Han är född 1963 och bor i Saltsjöbaden med sambo och en stor skara barn. Golf, tennis och skidåkning hör till intressena.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.