Lena Olving

VVD SAAB

Det är viktigt att ha rätt inställning från början. Att se möjligheter istället för svårigheter, att vara förändringsbenägen och att följa upp att beslut i företaget verkligen efterlevs. Det var några av budskapen från Lena Olving, vice vd och operationellt ansvarig i försvarskoncernen Saab och 2010 utsedd av Veckans Affärer till Årets mäktigaste kvinna i näringslivet. Hon var talare vid Handelsklubbens första möte för året.
Lena Olving är göteborgare. Hon läste till civilingenjör i maskinteknik på Chalmers, trots att hon egentligen tänkt bli gymnastikdirektör. Hon började arbeta på Volvo i Skövde 1980. Där tillverkades motorer, växellådor och bromsskivor till tunga och lätta fordon.
Hon fick sin första chefsbefattning 1983 och har haft tolv olika chefsbefattningar under 27 år.
De första tio åren var hon ekonomichef på Volvo i Skövde, sedan bland annat projekt-, respektive produktionschef vid motorfabriken. Under 25 år var hon på Volvo Personvagnar. Den röda tråden genom alla år har för henne varit att alla företagen har behövt genomföra stora förändringar. Hon har under åren byggt upp kunskap om förändringsprocesser och har nått ett bra slutresultat med nöjda människor.
I försvars-Saab började hon i november 2008. Idag omsätter detta företag 25 miljarder kronor och har 15.000 anställda.

Rätt inställning avgörande
Lena Olving har bott fem år i Asien, bland annat som chef för Volvo PV i Asien, en tid som hon beskriver som en fantastisk period i sitt liv. Hon tog med sig en del av det asiatiska tankesättet hem. Det drar hon nytta av i sitt arbete här hemma.
 I hennes familj vårdar man uttrycket ”Hur svårt kan det vara?”. Att ha rätt inställning från början är viktigt.-Tänker man att något är svårt blir det svårt.
Tänker man att något är lätt blir det lätt. Många människor har också dålig självinsikt och förstår inte behovet av att göra förändringar.
-Många företagare är dessutom dåliga på att se och dra lärdom av hur andra gör för att lyckas. Skapa nätverk, lär av varandra och dela med er av era erfarenheter.

En förändringsprocess beskrev Lena som att ägna sig åt morfning, stegvis förändring, från snigel till panter.
-Mitt i processen råder kaos. De flesta människor vill ha ett ramverk. Det gäller att hitta sätt att få människor trygga i en osäker miljö. Man kan inte beordra förändring, människor måste vilja förändras. Att vilja ta beslut och välja både intellektuellt, med hjärtat och magen för att få en uthållighet i en förändrings-process. Bäst är att utöva grupptryck. Engagera de anställda och få med alla att vilja ”kliva över linjen”. Tvinga dem att berätta hur de mår och känner.

Viktigt att vara lyhörd
-Det är vanligt att beslut som tas i företagen inte följs upp. Det håller inte i en förändringsprocess. Tar man ett beslut och det inte efterlevs fungerar ju inte det man tänkt. Gå då tillbaka. Kanske har man fattat ett felaktigt beslut och kan komma med en ny lösning. När man sitter högt upp i en företagsledning är det svårt att veta hur besluten upplevs och efterlevs längre ner i organisationen.
Ett sätt för Lena Olving att hålla sig informerad är att äta lunch med andra än sina närmaste kollegor, för att kunna lyssna på vad medarbetare tycker. Hon arbetar också med skuggledning, där personerna inte får vara över 30 år och hälften skall vara kvinnor.
-Det är viktigt att det finns mångfald i gruppen och det är mycket intressant att se vad de kommer fram till. Det är viktigt att börja om varje dag. Annars kommer man inte att lyckas särskilt bra.

-Styrelsesammansättning är en kompetensfråga inte en könsfråga, säger Lena Olving, som anser att män och kvinnor kan komplettera varandra och hon hoppas att frågan om fördelning naturligt blir en ickefråga.

Uppmärksamma rätt hjältar
Om hjältekulturer i företag säger Lena Olving:
-Ofta är det de som först kört ett projekt i botten som sedan får uppdraget att fixa det. De som gör arbetet rätt från början och aldrig skapar problem blir aldrig hjältar. Jag försöker hitta sätt att visualisera framgången, att få dessa duktiga människor att bli hjältarna.

Klubbärenden

Ordföranden Bertil Larsson hälsade alla välkomna till årets första möte.

Bertil höll en parentation, en speciell tanke riktades till vår äldste medlem Ernst Just. Han blev medlem 1949 i klubben och var hedersordföranden under åren 1975-1989. Jan Alkmark läste dikten ”Döden tänkte jag mig så” av Bo Setterlind. Det hölls också en tyst minut för de medlemmar som gått bort under året.

Nya medlemmar presenterade sig och hälsades välkomna av ordföranden.

Bertil informerade också om att en fotograf gick runt och tog foton under före-
läsningen. På uppdrag av Helena Alcenius från BoråsBorås som håller på att ta fram en broschyr för ”eventstaden” Borås.

Ordföranden hälsade Lena Olving VVD från Saab välkommen. Hon utsågs till årets mäktigaste kvinna Inom svenskt näringsliv år 2010 av Dagens Industri.

Lena tycker det är väldigt trevligt och roligt att få komma hit till Borås.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.