Jörgen Ekberg

När de gamla ägarna till kösystemföretaget Q-Matic 2007 sålde sina sista 30 procent fick de bättre betalt än när de 2004 sålde 70 procent till Litorina. Med det exemplet illustrerade Jörgen Ekberg, partner i Private Equity-företaget Litorina, nyttan med företagets investeringar.

-Vi köper inte aktier, vi köper bolag för att utveckla dem med ansvar, betonade Jörgen Ekberg när han talade vid höstens första möte i Borås Industri- och Handelsklubb.

Utveckla med framgång

Jögren Ekberg har ett förflutet som vd för ASG och del av koncernledningen i DHL. Han har varit verksam som managementkonsult åt McKinsey och är numera partner och delägare i Litorina, som bland annat är huvudägare i Boråsföretagen Eco Boråstapeter och Ateljé Margaretha. Tidigare ägde Litorina även Total Logistik.

Rubriken för föredraget var ”Att ta vid och utveckla entreprenörsledda företag med framgång”. Jörgen Ekberg började med att berätta vad Private Equity är.

-Vi köper inte aktier, vi köper bolag, hela eller majoriteten. Och vi tar ansvar för hela verksamheten och utvecklingen. Private Equity handlar om Venture capital som sådd- start-up- eller expansionskapital och Buy-out av small-, mid- eller large cap-företag. Och han förklarade att Private Equity inte är hedgefonder eller aktiefonder.

Svenska riskkapitalbolag äger 850 bolag, varav 700 svenska. De sysselsätter 850.000 anställda, varav huvuddelen utanför Sverige, men sysselsätter ändå 180.000 eller sju procent av alla människor verksamma inom den privata sektorn i landet. I svenska innehav omsätts 250 miljarder kronor motsvarande åtta procent av BNP.

-Sverige är efter Storbritannien det land i Europa där Private Equity investerar mest. Det investeras normalt 20 – 25 miljarder kronor per år i svenska bolag.

Växer snabbare

Bland de större Venture capital-bolagen nämnde Jörgen Ekberg Northzone och han placerade Litorina bland de mer kända på Buy-out-sidan med fokus på Small och Mid-cap företag.

-Riskkapitalbolagens portföljbolag växer snabbare än andra. Buy-out-företag har haft två procents högre tillväxt än andra Small-cap-bolag. Dock var de snabbare att bromsa i krisen eftersom de jobbar med lån. De har högre resultattillväxt men snabbare reaktion på konjunktursvängningar.

Nio av tio portföljbolag är positiva till riskkapital som ägarform, sju av tio som förvärvats med Venture capital hade inte existerat utan riskkapital, medan bara en av tio Buy-out-företag gjorde den bedömningen för sin del.

-Varför är de gamla huvudägarna positiva till Private Equity-ägare? Dessa har tydligare och mer utmanande mål, de tillför resurser, inte minst personella i styrelser, de har fokus på action och värdeskapande, de tillför energi i bolagen, beslutsfattandet är snabbt och de har tillgängligt kapital, vittnade Jörgen Ekberg.

Investerar bara i Sverige

Litorina etablerades 1998, förvaltar fyra fonder om totalt 5 miljarder kronor. Den nyetablerade Litorina 4 med 2,5 miljarder är ännu helt outnyttjad. Litorina är partnerägt och har totalt 13 anställda. Företaget har gjort 30 investeringar och förvaltar för närvarande 13 portföljbolag. Ett par av fonderna rankas i den första kvartilen i Europa baserat på avkastning.

-Vårt strategiska fokus är att vi nästan bara investerar i Sverige, berättade Jörgen Ekberg. Vi investerar i bolag där förutsättningarna för industriell utveckling är goda och fokuserar på värdeskapande framför allt genom att bolagen växer organiskt. Intressanta bolag är sådana som omsätter mellan 150 och 1000 miljoner kronor.

-Av de företag vi förvärvar utgörs en tredjedel som spin-outs från industribolag, en tredjedel handlar om generationsskiften och en tredjedel kommer från entreprenörer som vill sälja majoriteten men vill vara kvar själva som minoritetsägare.

Industri, tjänster och handel/konsument är Litorinas huvudsakliga områden.

Lyckat exempel

Det goda exemplet med värdetillväxten i Q-Matic förklarade Jörgen Ekberg så här:

-Vi byggde en stark styrelse med Jan Stenberg som ordförande och vi rekryterade Åke Stråberg från Electrolux som vd. Han byggde ut managementteamet och därefter etablerades en ambitiös affärsplan med höjd tillväxttakt och ökade marginaler. Man arbetade med produktutveckling och högre frekvens av nya produkter och ökat fokus på försäljningen.

-Grundarna realiserade 1,3 gånger mer vid försäljningen av sina 30 procent än vid försäljningen av de initiala 70 procenten. De var rätt nöjda, avslutade Jörgen Ekberg.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.