Hans Johansson

En kul tur med Semconkulturen

Företaget – Semcon

Hans beskriver Semcon som ett ledande design och utvecklingsföretag i norra Europa som idag har ca 1 500 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder kronor. Företaget är hårt fokuserad på produktutvecklingsprocessen hos de stora företagen. De fyra branscher som Semcon i huvudsak arbetar inom är fordonsindustrin, telekom, medicin och tillverkande industri. Företaget startade 1980 och växte de första tio åren till att vara 300 anställda och omsätta 100 mkr. I början av 1990-talet hade Semcon i likhet med många andra företag det tufft men företaget tjänade hela tiden pengar. Den resa som Semcon har gjort hittills är att ha gått från att ha varit en teknisk konsult till att idag vara en teknisk partner. I framtiden kommer Semcon att vara en affärspartner med fokus på teknik.

Visionen för Semcon är att bli ett av de globalt ledande design- och utvecklingsföretagen i världen. Inte det största men det bästa, det mest attraktiva bolaget. ”Detta är en enorm utmaning men vi har inget val eftersom vi vill vara en attraktiv partner för våra kunder som i sin tur är globala. För att kunna attrahera de bästa medarbetarna måste kunna erbjuda dem att arbeta internationellt”.

Kunder

Hans berättar några av de kunder som Semcon arbetar med. Tetrapak är en stor kund vars största utmaning ligger i att utveckla alternativa produkter som på sikt kan läggas direkt på komposten. Genom att de ej är noterade märks en skillnad att de kan satsa pengar i långsiktiga projekt. TA Ljung kom för ett antal år sedan till Semcon eftersom de kommit fram till att för att överleva måste de överge sin tidigare kärnverksamhet att gjuta mässingsventiler. De hade istället kommit på en idé att sälja inomhusklimat. Semcon hjälpte dem inom design, teknik, elektronik och produktutveckling. Hasselblad arbetade länge med att på egen hand utveckla digitalteknik men kom fram till att det inte var någon framkomlig väg. När de fick nya ägare 1998 bröt de upp hela värdekedjan och lade upp en helt ny strategi där man bl.a. lägger ut tillverkningen. Semcon var varit med och lagt upp hela den nya strategin och arbetet i den. Bilbranschen är fortfarande viktig för Semcon och Volvo är Semcons största kund och omsätter ca 300 mkr. Det är en vanlig trend inom biltillverkarna att de lägger ut mer arbete på olika typer av affärspartners.

Framgångsfaktorer

Semcons framgång beror inte på en noga genomförd strategi från dag ett utan det är naturligtvis mycket tillfälligheter som gör att man lyckas. Hans menar att en viktig orsak till att Semcon lyckats är att han som VD tänker på bolaget som ett nystartat bolag. Genom att inte sätta upp spärrar bara för att bolaget börsnoteras behålls en kreativitet i bolaget. Har inte VD dessa spärrar så har inte medarbetarna det heller. Det som är viktigt är förmågan att lyssna på kunderna och leverera det de vill ha.

En annan bidragande faktor till den positiva utvecklingen är samhällets utveckling de senaste 20 åren. Den ökande globala konkurrensen medför att det blir allt viktigare med produktutveckling. För att lyckas krävs att du attraherar med design, högre prestanda och snabba produktutvecklingsprocesser. Den snabba IT- och teknologiutvecklingen gynnar också den företag som Semcon eftersom utvecklingen går så snabbt. Den ökande fokuseringen på miljöfrågor är en annan trend som medför att behovet av att köpa konsulttjänster.

”Vår bransch är ganska enkel. Duktiga ledare attraherar duktiga konsulter, duktiga konsulter attraherar de rätta projekten och de rätta projekten attraherar de rätta konsulterna.” Det gäller därför att vara attraktiv som arbetsgivare.

Semconkulturen

Verktyget för att attrahera medarbetare och få dem att stanna kvar kallar Hans för Semconkulturen. Semconkulturen är det sätt som företaget är organiserat, vilka värderingar som gäller , hur besluten fattas samt hur de anställdas familjer involveras i företaget. Andra viktiga faktorer är kommunikation samt att det finns attraktiva projekt att arbeta med.

Företagskultur vad är det, vad är det som gör att man börjar på ett företag? Enligt Hans är det oftast egna personliga mål som gör att man börja på ett företag, och dessa mål är inte desamma som VD:n har. Därför gäller det att förstå individens mål och försöka så att de sammanfaller med företagets mål. Mot bakgrund av detta blir urvalsprocessen vid rekryteringen mycket viktig. Sedan är det också viktigt att behålla den entusiasmen genom att upprätthålla en positiv och kreativ arbetsmiljö.

En viktig del som Hans arbetat med är att sätta upp mål för verksamheten. Under 1995/1996 skrevs skriften ”1 – 2001”. I denna skrift ställdes ett antal mål bestående av områden där Semcon skulle var etta. Varje gång som Hans skrivit en sådan bok har han tänkt han tagit i så mycket han orkar och de andra kommer inte tycka att han är klok. Trots detta har målen alltid nåtts snabbare. Ett av målen var att företaget skulle omsätta en miljard år 2001 och detta uppnåddes redan 1999. Under år 2000 skrevs skriften ”Secmon 3.0” där Semcon i det tredje årtusendet bl.a. skulle omsätta 3 miljarder. Boken skrevs under den värsta IT-hysterin och därför har målen setts över under hösten med resultatet att de flesta målen står kvar. Hans är övertygad om att målen kommer att nås snabbare p.g.a. att man vågar kommunicera målen.

Kommunikation är mycket viktigt, varje vecka går ett internt meddelande ut där det i detalj skrivs vad som görs, vilka affärer som är på gång mm. Genom att kommunicera ut vad som gäller finns liten plats för spekulation vilket är positivt.

Framtiden

Trots att det sägs att konjunkturen är på väg upp i USA så har de fortfarande stora strukturella problem. För Europas del så flyttas alltmer produktion österut. För Semcons del innebär detta att de alltmer får konkurrera med konsulter från öststater med helt andra prisnivåer. Ännu så länge så klarar Semcon konkurrensen bra men om några år så kommer det att bli tuffare. Ett annat tufft hot är det från Asien. Strategin för att lyckas är att vara med på de marknader som växer och att kunna följa med kunder ut i världen genom att starta små kontor på nya orter och i nya länder. En annan strategi är att nu i lågkonjunkturen skriva långa avtal med leverantörer och korta avtal med kunderna som kan omförhandlas när konjunkturen går uppåt.

Frågor

1. Vilket är Semcons angreppssätt inför utmaningen med konkurrensen från Ryssland och Asien?

Företagen i Asien har en stark känsla för sitt land och är mycket målmedvetna, konkurrensen är stor för företagen som producerar. För Semcons del är företaget flexibelt och kan följa med kunder och finna nya branscher.

2. Om ni jämför de olika branscher som ni arbetar inom, fordonsindustri, telekom och bioteknik avseende egenförädling finns det tendenser att man närmar sig fordonsindustrin?

Den branschen som är längst inom alla typer av processer är fordonsindustrin. De säger att de ska äga receptet och resten kan ligga utanför. Det som hände inom bilindustrin i början av 90-talet har nu hänt inom telekom och kommer framöver att ses även inom bioteknik.

3. Hur gör ni för att attrahera duktiga medarbetare?

Dels genom att bedriva ett långsiktigt arbete på högskolorna och profilera oss och dels genom att se till att arbeta inom branscher som har intressanta projekt som attraherar.

4. Hur ser du på SAAB:s framtid avseende egenutveckling av bilar?

Jag tror att SAAB kommer att utvecklas till att vara ett varumärke.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.