Hans Jacobson

När Hans Jacobson anställdes av Bengt Gustavsson på dåvarande PK Banken i Borås 1975 hade han tänkt ge bankjobbet ett halvår max. Men han blev kvar i det som idag heter Nordea. I hittills 36 år. Efter 14 olika chefsbefattningar är han nu chef för den svenska bankverksamheten.

-Jag valde rätt bank, slog han fast. Den har varit en mycket bra skola, inspirerande och intressant. Jag har fått lära mycket av andras misstag. Jag har fått uppleva både väldiga motgångar (då banken var nära konkurs) och oerhörda framgångar (nu när Nordea är Nordens ledande).

Hans Jacobson var mars månads föredragshållare i Borås Industri- och Handelsklubb och han talade vid mötet på Pulsen Konferens den 11 mars inför cirka 160 åhörare.

Han började på Boråskontoret och har därefter varit verksam i Kungälv, Göteborg, Sundsvall, Uppsala och nu sedan 2002 i Stockholm.
Hans Jacobsson är född och uppvuxen i Borås, är gift med Ann och har två barn, Anders 25 år och Andrea 21 år. Han bor i Uppsala, men har kvar ett sommarhus i Boråstrakten.
På fritiden vistas han gärna ute i naturen. Han är sportintresserad, spelar golf och åker gärna skidor, både utför och på längden.
Hans Jacobson berättade om sin syn på ledarskap:

Måste vara sig själv
-Det handlar om att vara ärlig och tydlig och att vara sig själv. Det gäller att ha integritet och mod, att ha roligt och att leva efter devisen att ”vill du så kan du”.
-Ytterst handlar ledarskapet om att få ut maximalt av ett team. Då gäller det också att ha en jargong på arbetsplatsen som gör att det är roligt att arbeta.
Han citerade Christian Clausen, Nordeas koncernchef, och sa att ”allt som alla gör i Nordea har ett enda syfte: att skapa positiva kundupplevelser”.
Hans Jacobson berättade om utvecklingen från ”liten” statlig bank till Nordens ledande och Europas tionde bank med visionen att vara en Great European Bank. Idag har Nordea efter en rad krävande fusioner verksamhet på nio marknader i Norden, Baltikum, Polen och Ryssland. Banken har nära 34.000 anställda vid 1.400 kontor, en balansomslutning på 5.500 miljarder kronor (att jämföra med Sveriges BNP på 3.300 miljarder) och ett resultat 2010 före kreditförluster på 43 miljarder kronor.

Filosofi för fusioner
I Sverige intar banken en andra eller tredje plats, beroende på affärsområde, i Finland första plats och i Danmark och Norge andra plats. Bankens sammanlagda börsvärde är 283 miljarder kronor, mer än dubbelt så mycket som de övriga tre storbankerna, som var för sig ligger kring 126 miljarder.
Han betonade att Nordeas sätt att fusionera är att först se vad visionen är (Corporate Statement) för att därefter hitta synergier och till sist bygga organisationen.
-Många gör fusionen i omvänd ordning och det blir inte bra, hävdade Hans Jacobson, som också berättade om skillnader i mentalitet och beslutsprocesser mellan de olika länderna och de svårigheter det medför när företagskulturer ska smältas samman.
Hans Jacobson berättade allmänt om den svenska bankmarknaden, om hur kontantmarkanden fortsätter minska, hur handeln med kort ökar och att 7,7 miljoner svenskar idag har internetbanksavtal!
Han talade också om branschens stora utmaning med nya regelverk, där det bland annat kommer att krävas minst tio procents kärnprimärkapital mot som nu endast fyra procent samt förbättrad matchning av tillgångars och skulders löptid.
Hans Jacobson rundade av sitt anförande i handelsklubben med bankens aktuella konjunkturbedömning:

Mest ljus vid horisonten
-Det är högtryck i Sverige, växlande väder in USA och ostadigt i Sydeuropa. Det är fortsatt bra global tillväxt, trots skuldproblem. Stimulanspaket ger förbättrad tillväxt i USA. Skuldkrisen i Sydeuropa är långt ifrån över. Kärnländerna i Europa går bättre än förväntat.
Bland risker och fallgropar nämnde Hans Jacobson osäkerheten om utvecklingen i Mellanöstern, möjlig överhettning i Kina och faran med eventuellt handelskrig mellan USA och Kina.
-Den globala tillväxten är något dämpad under 2011, men det blir bättre fart 2012. Svensk BNP ökar med 4,5 procent i år och med 2,8 procent nästa år, spådde han och bedömde att reporäntan, efter successiva höjningar av Riksbanken, landar på 3,5 procent i slutet av nästa år.
I sitt tack till Hans Jacobson, anknöt ordförande Bertil Larsson till en fråga under frågestunden om bankernas allmänt ökande räntegap. När han överlämnade den traditionella Knalle-statyetten, förklarade han att denne hade mycket gemensamt med en bankdirektör, eftersom han också alltid velat köpa så billigt som möjligt och sälja så dyrt som möjligt.

Bokslut, budget, avtackning
Vid Handelsklubbens möte presenterades klubbens bokslut för 2010 av skattmästaren Peter Karlsson och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Också budgeten för innevarande år presenterades.

Ordförande Bertil Larsson avtackade Eva Falck som på Espira Tillväxtcenter skött administrativa uppgifter åt klubben, en verksamhet som nu avvecklas i samband med förändringar vid Espira.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.