Gert Karnberger

Historik

Clas Ohlson startade verksamheten i Insjön i Dalarna 1918 som ett postorderföretag. Sedan dess har katalogen kommit ut årligen. Katalogen har blivit lite kult, förra årets utgåva recenserades på en svensk dagstidnings kulturbilaga. Butiken i Insjön öppnades tidigt och är av turistnäringen utsedd till Dalarnas största turistmål med nära 600 000 besökare per år. 1985 startades dotterbolaget Clas Ohlson AS i Norge. 1989 funderade företagen om verksamheten kunde fungera utanför postorder och Insjön. En butik på 385 m2öppnades mitt inne i Stockholm i Gallerian. Detta blev starten på företagets butiksetableringar. I augusti 1991 öppnades en butik i Olso, i juni 1992 i Göteborg och i december 1993 i Malmö. Butiken i Gallerian i Stockholm blev en succé. Idag är den på 2 200 m2 och besöks årligen av 2 miljoner människor. 1996 startades handel via internet, internetverksamheten har varit lönsam sedan den första dagen. Idag finns 18 butiker i Sverige, nio i Norge och en i Finland, sex nya butiker är under etablering. När första butiken öppnades i Finland i november 2002 var det ett historiskt beslut, en plattform för den vidare expansionen i Finland. I första hand ska fler butiker etableras men fungerar konceptet lika bra i Finland som i Sverige och Norge kommer Clas Ohlson att gå vidare med postorder och internetförsäljning på finska. Marknadsföringen inför starten i Finland lyckades bra, när butiken i Finland öppnades fanns två TV-kanaler och två radiokanaler på plats.

Ekonomi

Under de senaste 20 åren har Clas Ohlson haft en mycket stark försäljningsutveckling. 1980-1981 uppgick försäljningen till 67 mkr. Tjugo år senare 1999-2000 uppgick försäljningen till 1 067 mkr en ökning med 1 miljard. De två senaste åren har försäljningen uppgått till 1 350 mkr respektive 1 730 mkr. Något som är lite unikt för Clas Ohlson är att under de 84 verksamhetsår har bolaget alltid visat vinst. Filosofin har också varit att tjäna in pengarna före de förbrukas, idag finns inga räntebärande skulder medan vi har 285 mkr i kassan. Det senaste året var rörelsemarginal 13,7 procent och resultatet var 240 mkr före skatt.

Börsintroduktion

Fram till 5 oktober 1999 ägdes Clas Ohlson AB av fjärde generationen Clas Ohlson, företaget hade 5 aktieägare. Under en längre period hade företaget funderat på om bolaget skulle passa på börsen. Genom den folkliga verksamheten tillsammans med en aktieägarvänlig utdelningspolitik skulle bolaget kunna bli en folkaktie. Med dessa förutsättningar gick bolaget till börsen och över en natt fick de 9 000 nya aktieägare. Det blev ett nytt liv för bolaget och många nya kunder. Idag finns 15 800 aktieägare, 85 procent av personalen tecknade sig i emissionen. Av Gunnar Ek på aktiespararna fick bolaget rådet att hålla bolagsstämma på företaget och på en lördag så att ”vanliga” människor kunde komma. På den första bolagsstämman som noterat bolag den 16 september 2000 kom 600 besökare, det var en folkfest. ”Vi hade också butiken öppen” tillade Gert. Aktiekursen ligger idag mellan 220 och 230 kronor vilket innebär att aktien på 3 år har ökat åtta gånger.

Verksamhetens fundament

Verksamheten vilar på två fundament.
Det ena är affärsidén som i sin tur har tre hörnstenar.
Pris – det ska löna sig att vara kund på Clas Ohlson. Det sammantagna köpet ska var billigare än för jämförbar fackhandel.
Kvalité – Kvalité efter behov. Det finns produktlinjer för sällananvändare och för professionella.
Service – Kundservice, att skapa trygghet för kunden dels vid köptillfället, dels vid eftervård och om man vill skiljas från produkten. Clas Ohlson har 30 dagars öppet köp.

Det andra fundamentet är medarbetarna, de är företagets viktigaste resurs. Clas Ohlson är inte bättre än vad medarbetarna är, det är de som vårdar varumärke i sin dagliga gärning genom kontakter med kunder och leverantörer. I företaget finns en mycket stark företagskultur som benämns ”Clas Ohlson-andan”. Denna innebär bland annat att alla medarbetare är lika viktiga. Personalpolicyn innehåller bland annat att lika väl som det ska löna sig att vara kund, så ska det löna sig att jobba på Clas Ohlson. Förtjänstläget är högre än på andra jämförbara företag och detta nås genom incitamentsprogram. Alla anställda har någon rörlig del i sin lön. Vissa får denna varje månad, tjänstemän får det en gång per halvår och ledande befattningshavare får det årligen i form av ett tantiem. Den rörliga delen är dock inte aktierelaterad, har inget inslag av optioner, är inte kassaflödesrelaterade och är inte pensionspåverkande. De betalas ut som bruttolön och är relaterade till försäljning och resultat.

Framgångsfaktorer

Clas Ohlsons verksamhet är mycket enkel, företaget är ett handelshus, det gäller att köpa in produkter och sälja dem lite dyrare. För att ha succé med en sådan verksamhet tror Gert Karnberger att tre delar är mycket viktiga:
Sortiment – Att ha ett sortiment som kunderna är villiga att spendera pengar på.
Logistik – In till företaget och ut till säljställen och till kunderna.
Säljkanaler – Postorderkatalogen, internetbutiken samt butikerna.

Clas Ohlsons sortiment består av 15 000 artiklar, det är viktigt att ha ett levande sortiment. Företaget säljer mestadels sådana artiklar som en stor kundgrupp efterfrågar.
– Är man pionjär ska man inte vända sig till Clas Ohlson i första hand.
Ungefär 2 000 artiklar byts ut varje år. Utväxlingen av artiklar sker på lönsamhetsmässiga grunder. Inköpsfunktionen som består av 35 medarbetare sköter detta arbete, reser runt i världen och besöker olika mässor. Idag handlar Clas Ohlson från 30 olika länder och de har 800 olika produktleverantörer.

Marknadsföring

Marknadsföringen av sortimenten sker dels via huvudkatalogen som kommer ut i augusti varje år. Den gäller för ett år i taget och trycks på svenska och norska. Den senaste upplagan är i 2,2 miljoner exemplar och största delen används i butikerna som säljstöd eller lånekatalog. Sedan finns även tillbehörskataloger, mobil ges ut två gånger om året och data tre gånger per år. För att ytterligare ge marknaden en vitamininjektion sker månatliga aktiviteter med direktreklam, totalupplagan för denna är 30 miljoner exemplar. För allt marknadsförings-material produceras originalen på en inhouse-reklambyrå. Sammanlagt lägger Clas Ohlson AB 90 mkr i marknadsföringkostnad.

Butiker

En förändring har under senare år skett i butikerna. Tidigare fanns ett slags labyrintsystem som kunderna tvingades igenom. Detta medförde att kunderna som kommit positiva och med köpsignaler gick ut arga och utan att handla. Numer är butikerna mycket mer öppna och en större del av artiklarna finns för självbetjäning. Butikerna besöks frekvent, år 2000 var antalet besökare 12,2 miljoner och år 2001 besöktes butikerna av 15,5 miljoner. Av dessa 15,5 miljoner besökare genererades 8,4 miljoner kvitto. Det innebär att 54 procent handlade, vilket är en mycket stor andel mot bakgrund av att många går tillsammans hela familjen.

När en ny butik ska etableras görs detta i förhyrda lokaler. Företrädesvis ska dessa lokaler vara hyresgästanpassade. Kostnaden för att starta en butik ligger mellan 12-14 mkr fördelat på 2,5 mkr i uppstartskostnad, 5 mkr investeringar och 5 mkr i varulager. En viktig del vid nyetablering är utbildning av personalen. Den fast anställda personalen utbildas i Insjön i två veckor i produkter, rutiner samt teambuilding. Därefter hjälper den nyanställda personalen att förbereda starten av den nya butiken. Något som är ganska ovanligt är att inom 12 månader är butiken lönsam, detta är en av hemligheten till att resultatutveckling och omsättnings-utveckling följs åt.

Ekonomisk rapportering

Varje månad redovisas försäljningsutvecklingen både internt och externt. Varje kvartal lämnas dessutom delårsrapport. De svagaste kvartalen är kvartal 1 och 4 (företaget har bokslutsdatum 0430). Första kvartalet detta räkenskapsår var ganska bra, försäljningen ökade med 38 procent och resultatet med 72 procent. Kassaflödet efter investeringar var 75 mkr. Omsättningen var 466 mkr och resultatet var 73 mkr. Senaste försäljningsrapporten kom i november. Den visade att försäljningen i oktober var 29 procent högre än föregående år samt för första halvåret uppgick försäljningen till 1 008 mkr vilket var en ökning med 32 procent.

Frågor

1. Tänker ni starta avbetalningaffärer såsom exempelvis Ellos?

Vi har bedömt att vi ännu inte behöver använda detta verktyg utan vi sparar det tills vidare.

Avslutning

Alfred Hahn tackar för ett intressant föredrag och överlämnar knallen med citatet:

Man ska framåt med långa kliv, men man ska nog göra det utan kniv.

Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.

Ordförande avslutar mötet och önskar en riktigt trevlig helg och ett gott nytt år.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.