Claes Dahlbäck

Inledning

Det är troligtvis första gången som jag håller ett föredrag såsom ordförande i Vin & Sprit AB.
Bakgrunden till att Dahlbäck är ordförande i Vin & Sprit AB är att gamle klasskompisen Erik Åsbrink vid ett tillfälle bad om en tjänst. Tjänsten var att ställa upp som styrelseledamot i Vin & Sprit AB. Dahlbäck tackade ja och blev kort därefter ordförande.

Vin & Sprit AB ( Vin & Sprit) är inte detsamma som systembolaget. Systembolaget säljer varorna till konsumenterna och är ett monopol. Systembolaget är den största och viktigaste kunden till Vin & Sprit. Det finns över 200 konkurrenter till Vin & Sprit som importerar och producerar vin och sprit. Marknadsandelen för Vin & Sprit är ca 50 % på sprit och ca 20 % på vin. Omsättningen var föregående år 6,7 miljarder kronor och resultatet efter finansnetto uppgick till 1,5 miljarder kronor. Företaget har en bra lönsamhet och det mesta kommer från Absolut och den internationella marknaden. Vin & Sprit etablerades 1917 för att staten skulle ha kontroll över spritförsäljningen. Företaget ägs till 100 procent av svenska staten. Affärsidén är att erbjuda konsumenterna alkoholprodukter av rätt kvalitet genom starka och attraktiva varumärken. Vi försöker erbjuda varor inom hela segmentet från billiga viner till de dyraste konjaker. Vi skall vara lönsamma och sedan ett antal år tillbaks även globala och bli ett världsföretag. Vi har lyckats ganska bra med detta, vi är åttonde största vin och spritföretag i världen och Absolut är världens tredje mest sålda spritprodukt efter Baccardi och Smirnoff.

Fyra strategier

För att nå dessa mål har Vin och Sprit fyra olika strategier:
1. Absolut är viktigast, ca 80-90 procent av vinsten kommer från denna produkt. Fortsätta att utveckla till att kanske bli världens näst största spritprodukt.
2. En nordisk spritindustri håller på att byggas upp. Målsättningen är att bli nordens ledande vin och spritföretag.
3. Välja ut vissa lokala marknader i Europa där vi kan bli stora. En stor verksamhet finns i Tjeckien en annan i Polen och vi har just köpt ett företag i Estland.
4. Försöka hitta nya Absolut. Ett försök är Plymouth Gin som vi köpt in och försöker lansera. Ett annat är päronkonjaken.

Organisation och verksamhet

De olika affärsområdena i Vin & Sprit är:
Den nordiska spritfabriken som ligger i Köpenhamn, vingruppen sköts från Stockholm liksom Absolut. Nya marknaden är det fjärde affärsområdet med bl.a. Tjeckien, Polen och Estland och slutligen nya varumärken som förhoppningsvis kan bli något i framtiden.

Volymer
I denna bransch räknas normalt lådor. Räknar vi istället liter så står spriten för nästan 100 av 129 miljoner liter som levereras. Av dessa 100 miljoner liter så står Absolut för ca 66 miljoner liter.

Verksamhet i många länder
Vin & Sprit har verksamhet i ca 125 länder, dessutom har Vin & Sprit tillverkning eller dotterbolag i många länder. I Tyskland gäller framförallt Akvavit. I Norge har bolaget ett 5 procents innehav i en av de största tillverkarna, Amundsengruppen. I Frankrike har Vin & Sprit en egen vingård i Provence. I Storbritannien finns varumärket Plymouth Gin och Tjeckiens näst största vodkatillverkare Dynybyl ingår bolaget. USA är den största marknaden för Absolut.

Distribution
I början av 1990-talet gick avtalet med den tidigare distributören av Absolut ut. Under tiden hade distributören även skaffat distributionen av Absoluts värsta konkurrent, Smirnoff. Vin & Sprit bestämde sig därför att byta till Seagrams som inte hade någon vodka i sin portfölj. Förra året sålde sig dock Seagrams till ett franskt bolag. Vin & Sprit hade dock rätt att säga upp avtalet vid en ägarförändring. Bolaget funderade därefter över huruvida Vin & Sprit skulle stå för distributionen själva. Detta resulterade i att Vin & Sprit bildade ett gemensamt distributionsbolag tillsammans med Jim Beam. Jim Beam äger 51 procent och Vin & Sprit äger 49 procent. Mot bakgrund av tidigare erfarenheter har Vin & Sprit köpt in sig till 10 procent med rätt att förvärva ytterligare 10 procent i Jim Beam.

Vingruppen
Tidigare hade Vin & Sprit ca 50 procent av marknaden och nu har de 20 procent. Orsaken till detta är bl.a. att konkurrenterna varit mer aggressiva samt att Vin & Sprit har haft för billiga viner i förhållande till vad konsumenterna velat ha. En produkt som Vin & Sprit lyckats mycket bra med är bag-in-box som är en mycket bra produkt.

The absolut company

1979 bestämde sig Vin & Sprit för att lansera Absolut. VD:n Lars Lindmark tyckte att Vin & Sprit hade så goda spritsorter att dessa skulle exporteras. En vit sprit skulle lanseras i USA. Med mycket skicklighet och mycket tur lyckades de komma i precis rätt tid. Ett antal faktorer gynnade lanseringen.
 Den helt nya flaskan
 Mycket smart marknadsföring
 Ryssarnas intåg i Afghanistan som medförde att amerikanarna inte ville köpa ryska varor
 Den största vodkan i USA, ryska Stolichnaya fick problem med sin produktion

På några år gick Absoluts marknadsandel från 0 till 70 procent och Stolichnaya gick från 70 till 5 procent.

Efter hand kom ett antal nya smaker. Först kom Absolut 1979 senare kom även en proof med 50 procents alkoholhalt. Citron kom 1989 och blev populär. Absolut Kurant kom 1992 och senare har även kommit Absolut Mandrin. Konkurrensen har hårdnat och flera nya aktörer med liknande medicinflaskor har dykt upp de senaste åren. Kvalitén på Absolut är dock mycket hög med en god kontroll på tillverkningen i Åhus i Skåne.

Den absolut största framgångsfaktorn är dock marknadsföringen av Absolut. Nyckeln till detta är kombinationen av ordet absolut tillsammans med något ytterligare. Absolut attraction, Absolut generousity, Absolut alternativ osv.

Det finns en stor konstskatt bland Absolutreklamen. Det finns ca 400 konstnärer som gjort sina egna tolkningar av absolutreklamen.

Frågor

1. Om systembolaget sköter den sociala biten och ni inte längre har den rollen, hur länge kommer ägarbilden att bestå?

Finansdepartementet äger Vin & Sprit och de tycker att det är viktigt med vinsten som företaget genererar. Systembolaget lyder under Socialdepartementet och har därför den rollen. Vin & Sprit känner dock ett ansvar och ville t.ex. inte sälja alkoläsken när den kom. Frågan är dock vad som händer när skatterna skall harmoniseras inom EU.

2. Ni har ju erhållit mycket kunskap om vintillverkning från Rabiega. Tänker ni använda detta inom andra områden?

Vi använder Lars Torstensson i importverksamheten och har skaffat nya agenturer både inom inköp och inom produktkvalité. Dessutom används Rabiega för att utbilda och utveckla medarbetare inom Vin & Sprit.

3. Vad tror du om konjunkturen, har den vänt eller inte?

Jag har varit i New York i början av året. Där säger man att konjunkturen kommer att vända gradvis under våren. Det kommer dock att gå långsamt på grund av den överkapacitet som finns. Innan ekonomin växer in i kostymen d.v.s. börjar anställa och investera så dröjer det nog ganska länge. Börsen har dock gått alltför snabbt under hösten, så innan ekonomin växer in i börsen dröjer säkert också till slutet av året. Frågar man istället företagen där Investor är stor ägare så ser de vissa tecken på ökad orderingång. Dock inte i den utsträckningen att det krävs nya investeringar. Det har alltså säker vänt men det blir nog en långsam start och innan börsen börjar gå upp dröjer det antagligen ganska länge.

4. Hur ser du på maktkampen mellan Ebner och Wallenbergarna i Investor?

Alla som är intresserade av Investoraktien är välkomna på bolagsstämman. Bolagsstämman avgör vilka som sitter i styrelsen och styrelsen utser VD och bestämmer inriktningen för bolaget. Wallenbergsfamiljen med stiftelse har ett väldigt stort ägande i Investor så några dramatiska förändringar i styrelse eller inriktning kan man nog inte förvänta sig.

5. Kan man mäta konjunkturen genom att se på konsumtionen av vin och sprit?

Konsumtionen är relativt konstant men man konsumerar billigare varor under sämre tider och dyrare varor när konjunkturen är bättre. Marginalerna är bättre på de dyra varorna så vinsten blir högre vid bra konjunktur.

6. Medicinalstyrelsen har uttalat att det kan vara bra med tre glas vin om dagen. Sysslar Vin & Sprit med någon form forskning inom detta område?

Nej, men vi tar del av all forskning oavsett om den är positiv eller negativ. Det är dock belagt i många studier att rödvin är bra för hjärta och kärl. Dock har vi ju även andra organ såsom lever och njurar att ta hänsyn till.

7. Innebär Martin Ebner en risk för svensk industris överlevnad?

Nej, absolut inte, det kan jag inte tänka mig.

8. Domaine Raviega är ju en imponerande anläggning. Förra året gick vingården med vinst för första gången. Belastades resultatet då med investeringskostnader för de fina anläggningarna.

Nej, detta är ett arv från monopoltiden. Anläggningen är redan nedskriven.

9. Vad krävs för att komma med i Absolutakademien?

Det krävs att man har någon kundrelation, leverantör eller är anställd inom Absolut.

10. Hur länge kommer systemet med A och B-aktier att finnas kvar?

Då och då görs försök att ifrågasätta detta system. Alla länder har sina system för att skydda landets nationalklenoder. Det kommer nog inte att försvinna på många år, inte förrän alla länder har enats.

11. Mot bakgrund av Enronkollapsen, tveksamheter inom revisionsbyrån Anderson och nu senast Merrill Lynch, är den kapitalistiska världen korrupt?

Det finns alltid korrupta individer. Tyvärr har den senaste tiden ett antal korrupta individer fått alltför stort spelrum. Det gäller att hålla efter de dåliga exemplen och hitta system och regler och framförallt transparents och öppenhet så att utrymmet för skurkar minimeras.

Avslutning

Alfred Hahn tackar Claes Dahlbäck för ett intressant föredrag och överlämnar knallen med citatet:

”Jag trodde han skulle varna för alkoholens faror, men han talar ju väl om smaken på alla bolagets varor.”

Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder.
Ordförande avslutar mötet.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.