Charlotte Ljunggren

Dagligen sker över 100 starter och landningar vid Göteborg Landvetter flygplats. 13.000
resenärer passerar varje dag. Nu ansöker flygplatsbolaget Swedavia att få
gällande miljötillstånd för 80.000 starter och landningar på årsbasis utökat till 120.000.

–Vi gör det för att möta framtidens behov, berättade Charlotte Ljunggren,
flygplatschef sedan i augusti 2012, när hon talade vid Borås industri- och
handelsklubbs aprilmöte.

–Vår vision är att ”tillsammans för vi världen närmare”. Vårt mest aktuella projekt
handlar om tillgänglighet. Vi arbetar tätt tillsammans med regionen, det
offentliga, näringslivet och besöksnäringen för att skapa den tillgänglighet
som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten.

Bland aktuella utmaningar nämnde Charlotte Ljunggren trenden att resenärer vill åka direkt utan mellanlandningar, den digitala utvecklingen och
destinationsutvecklingen. Också miljöarbetet är framträdande.

–Vi tänker hållbarhet i allt vi gör. Vi har inte mindre än 17 strategier utifrån
ett hållbarhetsperspektiv. Våra mål handlar bland annat om noll-utsläpp av
fossilt CO2 år 2020. Det handlar om dagvattenhantering genom dammar,
glykolhantering, miljöutbildning av personalen, bullerisolering och mycket
annat.

–Vi tar miljön på största allvar. Göteborg Landvetter är en av 14 ACA-certifierade
flygplatser i världen. ACA står för Airport Carbon Accreditation. Det är ett program för att gradera flygplatsers arbete med att minska koldioxidutsläpp.

Flygplatsen har nyligen genomgått den största ombyggnaden sedan starten 1977.

–Större ytor, spännande design och attraktivare utbud välkomnar och ger resenären en ännu bättre reseupplevelse. Vi har investerat en kvarts miljard kronor i passagerarfrämjande åtgärder, bland annat en prisad säkerhetskontroll i
världsklass.

Charlotte Ljunggren berättade om det omfattande säkerhetsarbetet, som genomsyrar allt och om att Swedavia bär sina egna kostnader, sin verksamhet, sin infrastruktur och sina investeringar.

Gedigen bakgrund
Charlotte Ljunggren har mer än 17 år inom transport- och servicebranschen bakom sig. Hon har bland annat ett förflutet som chef för Stena Lines Danmarkslinjer. Tidigare har hon dessutom suttit i Silja Lines ledning och ansvarat för ett joint
venture-bolag tillsammans med Color Line. Längre tillbaka var hon linjechef på
det engelska färjerederiet Sea Containers/Sea Cat.

Som flygplatsdirektör ansvarar hon för en mindre stad, där 3.500 personer har sin
arbetsplats i 100 olika företag, allt från städbolag och restauranger till
energileverantörer, hyrbilsföretag och fraktbolag. 600 av de som arbetar på
flygplatsen är Swedavia-anställda.

–Detta gör Göteborg Landvetter till Västsveriges största arbetsplats utanför tätort
och Sveriges tredje största. Vi skapar också en ny Airport city, ett resecenter
och logistikcenter, som 2024 ska ha 10.000 anställda.

En viktig del i den här utvecklingen är den planerade nya järnvägen mellan
Göteborg och Borås, som ska få en station under flygplatsen.

–2019 räknar vi med att första spadtaget tas för den anpassade tågstationen. Men man kunde gärna fått börja bygga igår, sa Charlotte Ljunggren.

Utrikes dominerar
Mer fakta om Göteborg Landvetter flygplats: Start- och landningsbanan är 3300 meter lång, flygplatsen har 20 gater och 40 uppställningsplatser för flygplan. 25 flygbolag har egna kontor på flygplatsen, som trafikeras av 19 reguljära bolag och tio charterbolag. Utbudet består av 48 reguljära linjer och 50
charterdestinationer. 75 procent av avgångarna gäller utrikesflyg. Flygplatsen
har elva restauranger och kaféer och 13 butiker.

Mest besökta destinationerna var 2012 Stockholm, London, Köpenhamn, Frankfurt,
Amsterdam, Helsingfors. Nykomlingen Istanbul intar en elfteplats.

Flygplatsens upptagningsområde omfattar 1,5 miljoner människor inom 90 minuters avstånd och 2,3 miljoner inom 180 minuter.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.