Bror Anders Månsson

Välkommen

Borås Industri- och handelsklubbs ordförande Alfred Hahn hälsar klubbmedlemmar med gäster, inbjudna studenter från Högskolan i Borås, representanter från massmedia och dagens föredragshållare Bror Anders Månsson välkomna till klubbmötet. Ett speciellt välkommet riktas till ny medlem Mark Sigvardsson / VD Svenskt Konstsilke.
Mötet öppnas.

City Mail

Bror Anders Månsson är skapare, VD och delägare i City Mail – Efter traditionell karriär inom Wallenberg-sfären med bland annat VD-skapet för förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing lämnade Bror Anders storindustrin för att bli entreprenör och starta City Mail. Bror Anders har sedan dess kommit att förknippas med uppstickande mot monopol, avreglering och nyskapande. City Mail är idag ett börsnoterat företag med närmare tusen anställda. Sveriges stora postköpare har gemensamt minskat sina kostnader med miljonbelopp tack vare Bror Anders City Mail.

Bror Anders inleder med att berätta att det var 10 år sedan han var här just i Borås i samband med att City Mail skulle starta upp. Detta var ett av de viktigaste mötena just det faktum att träffa dom stora postorderföretagen. Bror Anders känner igen många av dagens deltagare som har varit med och drivit fram den förändringsprocess som idag har skapat många nya företag med hjälp av bland annat ny teknik samt andra nya grepp såsom ””Magic Johnson”” M7 i Borås, vem hade trott det för ett par år sedan. Det här visar att vi lever i en internationell och progressiv värld.

Bror Anders som själv kommer från Lund ägnade sig tidigt mycket åt att vara med i olika forskningsbyar, bland annat en av dom första i Sverige – Ideon. 1982 efter ett styrelsemöte med Ideon gick styrelsen ner för att titta på Ericssons kontor i Lund som hade utlokaliserats från Stockholm, vad som återfanns i Lund var 18 personer som sysslade med utveckling av mobiltelefoni. Detta projekt skulle egentligen läggas ner men tack vare att dessa människor fick chansen att utveckla vidare så skapades kanske det finaste Sverige har idag. Andra exempel på detta kommer vi att se överallt i Sverige, detta betyder att vi behöver inspiration från andra människor och företag som lyckas.

Bror Anders har under sin tid inom Åkerlund & Rausing fått se företagets vilja att våga utveckla och att våga ta risker, detta gav honom en rejäl inspiration att våga.

1989 läser Bror Anders en artikel i Affärsvärlden om posten, får sig en bild av ett företag som är en blandning av verksamheter som inte är vanlig. Bror Anders blir intresserad av postmarknaden och politiskt sett skulle det kunna ske snabba förändringar, reser därefter runt i Europa och undersöker olika marknader för att därefter kunna göra en omfattande analys med en tillsatt analysgrupp. Detta visade sig vara intressant och Bror Anders tänkte: Jag lägger ett år av mitt liv på detta. Olyckskorparna kraxade och sade: Har någon annan lyckats med det du försöker att starta ? Svaret fick ju bli nej. Ja, där ser du ! blev repliken tillbaka. Det blev iallafal så att tio till tolv personer anställdes under ett år samtidigt som fem till sex personer från den amerikanska konsultbyrån McKinsey jobbade intensivt med att få en struktur på bolaget. Utfallet såg utmärkt ut, utmaningen var enorm. I början av 1991 gick bland annat Trygg-Hansa samt några andra investerare in i bolaget. Den 7 februari 1991 gick det ut via TT att City Mail skulle starta konkurrens med posten. Detta visade sig bli en mycket speciell dag i Bror Anders liv, följande händer. Posten blixtinkallar till ett extra styrelsemöte där en skrivelse författas till stadsrådsberedningen som innehåller följande: Om City Mail tillåts starta så kommer posten att gå i konkurs. En enorm uppståndelse väcks där man talar om förräderi, kriminalitet m.m. Det är märkligt i ett land som skall främja entreprenörskap tar hela etablissamanget till hjälp för att stoppa detta till varje pris. Bror Anders frågar sig, varför tog inte Posten kontakt med mig och diskuterade situationen ?

Vad gjorde City Mail egentligen ?
Vi definierade marknaden, det finns tre miljarder brev varav hälften inte behöver sorteras. Bland annat pryade Bror Anders SE-banken i tre veckor på vaktmästeriet gratis, där skickade man ut ca 150.000st brev per dag. Sorterade i postnummer, gata och gatunummer. Klockan 17.00 varje dag hämtade Posten till Tomteboda där man vände upp och ner på alla lådorna för att sortera dessa en gång till, för säkerhets skull !! Den stora kostnaden för ett brev är nämligen inte frakten utan just sorteringen. Då insåg Bror Anders: här kunde vi spara pengar åt kunderna.

Internetutskicken växer enormt, varför är detta viktigt för City Mail ? Konkurrensen är oerhört viktig för utvecklingen och E-mail kommer att bli ett oerhört viktigt sätt för distributionen av brev.

Ett stort tack riktades till postorderföreningen och postorderföretagen för det stöd som dom visade genom att ställa upp då City Mail startade upp sin verksamhet, utan detta stöd hade City Mail inte varit vad det är idag. City Mail hade under 1999 en omsättning på ca 500 mkr och nu kan lönsamheten bli riktigt god.

City Mail är idag uppdelat i följande delar:
City Mail Sverige – delar ut post i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gotland.
City Mail International – delar ut post till och från utlandet till och från ovan orter.

Ett exempel på utlandsuppdrag är Netcom som spenderade ca 295 mkr på porton innan City Mail kom in och sänkte kostnaderna med 60%. Nya utmanare kommer att innebära lägre priser.
City Mail interactive – dataplattform, utbildning via nätet, wap-teknik m.m.

Bror Anders avslutar med att informera om att många nyckelpersoner nu kommer att bytas ut för att få in nya hungriga människor. Ett råd som gavs var Bror Anders eget ledord: våga fullfölja era ideér, även om det tar tid att genomföra dessa.

I anslutning till föredraget ställdes följande frågor.

1. Tjänar du några pengar?

-NEJ!

2. Kommer du att tjäna några pengar?

-JA!

3. Var finns City Mail?

– I Stockholm, Göteborg, Malmö och Gotland – detta motsvarar ca 33% av Sveriges befolkning.

4. Varför delar ni bara ut där?

Det finns ingen lönsamhet på andra orter, målet är att bygga ut efter hand som vi kan få lönsamhet på dessa orter. Skulle vi börja att dela ut redan nu så skulle det få inverkan på våra andra i dag låga priser och detta vill vi inte.

5. Hur går processen mot Posten?

Den är avklarad och vi har väl ansetts som bråkstakar i och med att vi bryter ett monopol, vi har fått ca 100 mkr av posten och dom är väl jämte bankerna i England vår idag bästa finansiär. Ser vi dock på intäktsbortfallet vi har gjort i samband med processen så ligger det kanske i realiteten på 1.000 mkr. Bara totala advokatkostnader under åren ligger på ca 40 mkr.

6. Varför tar ni inte gruppförsändelser (oadresserad post) där ni är heltäckande?

Dessa försändelser skulle bli för dyra för City Mail att distribuera och detta skulle gå ut över de andra priserna, City Mails system bygger på en annan filosofi.

7. Hur kommer marknaden att se ut framöver?

Lägre priser för kärleksbrev. (Reimar W)

Avslutning

Alfred Hahn tycker att detta var ett inspirerat och intressant föredrag. Knallen säger denna dag: Affärer, rim och reson men viktigast av allt är inspiration. Ordföranden tackar Bror Anders Månsson och överlämnar knallen som gåva. Klubbmedlemmar och gäster utdelar uppskattande applåder. Mötet avslutas.

Referat: Krister Lundgren.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.