Bo Johansson

Drivkrafter och faktorer bakom f

Drivkrafter och faktorer bakom framgång

Föredraget
Ordföranden hälsade Bo Johansson, VD för Föreningssparbanken Sjuhärad i Borås sedan hösten 2002 och ordförande i Elfsborg sedan i mars 2005, välkommen som dagens föredragshållare under rubriken
Drivkrafter och faktorer bakom framgång
BJ tackade för att han fick komma till BIH. Både Föreningssparbanken Sjuhärad och IF Elfsborg ligger honom varmt och hjärtat och det var detta han kom att prata om.
BJ presenterade sig själv. Han bor sedan snart tre år tillbaka i Borås och kommer ursprungligen från Sveg, är 39 år gammal och har två barn som bor i Östersund hos sin mamma.
Efter studier i Uppsala och USA, blev BJ 1990 anställd hos Jämtlands Läns Sparbank i Sveg och därefter som chef på Sparbanken i Härjedalen 1991, vilket betyder att BJ innehaft chefskap i bank i 13 år. Efter några år i Stockholm på Föringssparbankens investmentbank som chef för en utlandsavdelning, och därefter som chef för Föreningssparbanken i Östersund, är BJ sedan hösten 2002 VD för Föreningssparbanken i Borås. BJ säger själv att han trivs med att vara chef och är intresserad av ledarskap och ledarskapsvillkor. Idrott har alltid legat honom varmt om hjärtat. Han följde fotboll rent allmänt och Leeds United i synnerhet. BJ:s farfar var ”jätteelfsborgare”, vilket kan tyckas konstigt eftersom han var född och uppvuxen i Härjedalen. ”Även om de inte vinner jämt, så spelar de den bästa fotbollen”, var farfars åsikt. Och detta tog BJ med sig. BJ är också intresserad av samhällsutvecklingen i stort och där känner han sig lite bekymrad över det som händer i Sverige, nämligen förnekandet av att tillväxt är viktigt. ”Vi måste vara framgångsrika som land och vi alla i Sverige har ett gemensamt ansvar för att vi ska få kakan att växa för att skapa ekonomisk tillväxt. Vi kan inte bara tala om hur kakan ska fördelas”.

Föreningssparbanken Sjuhärad AB
BJ presenterade Föreningssparbanken Sjuhärad AB och dess struktur. Det är en fristående bank, som är ett eget bankaktiebolag med säte och styrelse i Borås och med majoritetsägandet lokalt i bygden. Man har ett nära samarbete med Den Stora Föreningssparbanken, vilket gör att man har möjlighet att utnyttja deras specialisttjänster, vilket BJ tycker gör att man har det bästa av två världar. Man finns i fyra kommuner i Sjuhärad och har 15 kontor. Storleksmässigt har banken en affärsvolym om 24 miljarder kronor och lånar ut och in ungefär häften, så där finns en balans i balansräkningen. Man är 195 årsanställda och har nästan alla bastjänster i Borås. Förra året gjorde banken sitt bästa resultat någonsin. Det är svårt att tjäna pengar på inlåningen, och BJ anser att bankerna skulle må bra av en liten räntehöjning, medan många andra säkert skulle föredra en lägre ränta. Räntabilitet på eget kapital förra året var 17% och man klarade därmed sin målsättning. Den Stora Föreningssparbanken var för andra året i rad Sverige mest lönsamma bank. Banken ägs till majoritet av en stiftelse, vars uppgifter är dels att äga banken, dels att dela ut pengar till samhället. Den Stora Föreningssparbanken är börsnoterad och äger 47%, Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad 51% och personalen via de anställdas vinstandelsstiftelse äger 2%. Majoritetsstiftelsen kommer alltid att äga över 50% av aktierna, det är hela dess väsen.

Stiftelsens idé, förutom att äga banken, är att bidra till ett gott samhälle. Banken drivs fullt ut som ett privat företag med ett lönsamhetskrav och majoriteten av vinsten delas ut till Stiftelsen som i sin tur ger tillbaka till bygden och har till och med år 2004 delat ut totalt 85 miljoner kronor. Man stöttar t.ex. företag, utbildning, kultur och idrott i de fyra kommunerna.

Vad driver banken framåt?
Jo, lusten att göra goda affärer med våra kunder, lusten att vara lönsamma och lusten att ha roligt på dagarna. Dessutom stoltheten över Borås och Sjuhäradsbygden och utmaningen att slå storbankerna.
Avgörande framgångsfaktorer för banken är medarbetare och ledarskap. Affärsidén uttrycks så här: * Kundens möjligheter förverkligas genom aktivt handlande grundat på kunskap, * Vi träffar, lyssnar och bryr oss om våra kunder, *Vi är bygdens egen bank med korta beslutsvägar. Att tillhandahålla bra produkter till marknadsmässiga villkor är en självklarhet. Enligt BJ:s uppfattning, något förenklat, har en chef bara två uppgifter, nämligen att fira framgångar och att uppmärksamma goda insatser. Gör man det, kommer man långt. Naturligtvis har en chef en mängd andra uppgifter, men ovanstående två uppgifter betyder så mycket, tycker BJ. Eller som Tommy Söderberg sa ”att sprida glosorna”, varmed han menade att vara generös med uppskattande ord till varandra. Medarbetarnas bemötande, uppmärksamhet och service till kunderna och medarbetarnas glädje i arbetet och att hålla en hög aktivitetsnivå, är andra avgörande orsaker till bankens framgång. Avgörande är också att man är i en mogen bransch, d.v.s. tillväxten i marknaden är inte så stor, vilket innebär att konkurrensen ökar och att man arbetar på en avreglerad marknad. BJ:s målsättningen med banken är att öka intäkterna och att kostnaderna ska ligga still, helst sänkas. Dessutom påverkas man av utomstående faktorer, såsom bygdens utveckling, räntans utveckling, konkurrensen och börsernas utveckling.

Nu bytte BJ hatt och blev ordförande i IF Elfsborg
Efter att ha varit involverad i Elfsborg i två år, dels i Borås Arenas styrelse, helägt dotterbolag till IF Elfsborg, dels som styrelsemedlem i IF Elfsborg, blev BJ ordförande den 8 mars 2004. Det är en klubb med lång tradition och har framgång att bygga på. När man ser på de driftskostnader som de allsvenska föreningarna hade under fjolåret, hade Elfsborg endast tionde högsta driftskostnaden. För att man ska kunna ha högre kostnader, måste man ha högre intäkter, varför man behöver göra vinst och alla måste hjälpas åt. BJ tror inte lösningen är att sänka biljettpriserna för att därmed locka fler människor. Vill man ha ett lag som är med och krigar i toppen och ett lag som tar medalj och spelar i Europa, då vill det till att man hjälps åt. Självklart är det viktigt hur man sköter matcherna.

Vad är det då som driver Elfsborg framåt?
Det är lusten att vinna, lusten att underhålla, lusten att slå storklubbarna. Det sägs att boråsarna vill gärna se underhållande fotboll. Vad som är underhållande fotboll handlar om olika åsikter, enl. BJ, och det ska vara så, eftersom det också skapar engagemanget. Inom klubben talar man om att Elfsborg kontinuerligt vill vara den bästa klubben utanför storklubbarna. Man måste se till att historiken driver Elfsborg på ett positivt sätt, eftersom det finns en risk med att ha en traditionsrik historik, att det förlamar, och ta med sig det som är gott. Föreningen drivs också av engagemanget och uppskattningen från supportrar och sponsorer. Det driver också föreningen att vi vill vara stolta över vår stad och vårt lag, det vill vi väl alla, menade BJ.

Framgångsfaktorer för IF Elfsborg är självklart vikten att hantera sporten på rätt sätt. Vad man har för spelsätt, vad man har för trupp, vilket system har man. Men det är också viktigt vilket sätt man tränar på och vilken träningsmängd man har. I år har man väldigt få skador före säsongen, vilket kan ses som en positiv följd av rätt träning. Hur man tar hand om talanger är viktigt. ”Vi kommer aldrig att kunna konkurrera med pengar med storklubbarna, även om vi nu lyfter våra intäkter när vi lyfter sponsorpengarna från 12 till 22 miljoner kronor i år. Vi måste därför vara duktiga på att ge talangerna en bra livsmiljö, att man vill komma till Elfsborg därför att man vet att man därifrån kan komma vidare, man kan bli proffs. Vi vill gärna ha spelare som vill vidare och vår policy är inte att stoppa dem, utan att få ut ett marknadsmässigt pris. Vi vill ha spelare som vill vidare, men vi vill också ha spelare som vill återkomma till Elfsborg och spelaren Anders Svensson är ett lysande exempel på detta”. Hanteringen av sporten helt generellt är mycket viktig och det är också hanteringen av ekonomin, inte minst med tanke på den nya elitlicensen, som innebär att man inte får ha ett negativt eget kapital. Elfsborg har ett eget positivt kapital på ca. 5 till 6 miljoner kronor och gjorde plus/minus noll förra året. Budgeten för året är plus 2.5 miljoner, men senaste prognosen är plus 4 till 5 miljoner kronor och det är efter förvärvet av Anders Svensson. Sparsamhet är självklart viktigt, att göra det bästa av varenda kostnadskrona. Hanteringen av omvärlden är också den viktig. Det handlar om hanteringen av media, supportrar, medlemmar, huliganer – hur klubben hanterar allt runtomkring, är en framgångsfaktor. Den nya arenan är naturligtvis viktig för att nå framgång, och man ser fantastiska möjligheter framför sig. En annan viktigt framgångsfaktorför en idrottsklubb är man också måste ha lite tur i spel. Och precis som i banken är medarbetare och ledarskap avgörande i en idrottsklubb.

BJ redogjorde därefter kort om läget inför säsongen, där intresset för den nya arenan är stort och laget ser bra ut. ”Allt ser förbaskat bra ut, utom att vi gjort lite för få mål”. Spelarnas målsättningen i år är att komma ”topp fem” och det tror man är fullt realistiskt att uppnå. Dessutom väntar man in spelaren Anders Svensson, som kommer 1 juli och debuterar mot Kalmar FF den 4 juli och därmed spelar säsongens 14 sista matcher för Elfsborg. BJ passade på att tacka, från Elfsborgs sida, de sponsorer som ställt upp för föreningen med finansieringen av Anders Svensson, som är kontrakterad på 4 ½ år. Elfsborgs egen insats har varit under 1 miljon kronor, man har fått bidrag och också ett s.k. risklån.

Slutligen menade BJ att de mänskliga aspekterna är samma för banken och Elfsborg. Individer gör skillnad! Att brinna för något och vara fantastisk duktig på något. Varför vill en människa ha framgång? BJ tror det beror på att man vill ha bekräftelse, uppskattning, känna tillhörighet, stolthet och trygghet. Dessutom besitter man en viss tävlingssträvan, eller är det typiskt manligt, undrade BJ. Sedan måste man komma ihåg att vinna och nå framgång är roligt och stimulerande, men balansen som människa är viktigt.

BJ avslutade med ”vi tar Sundsvall på måndag!” och åhörarna applåderade instämmande.

Frågor
Vid årsmötet höll Du en genomgång av finansieringen av Anders Svensson. Kan Du kort redogöra för denna?
– Vi har kommit överens med Anders att inte nämna någon summa, men det har stått i media att det är någonstans mellan 10 till 15 miljoner kronor, och det är inte helt fel, om jag uttrycker det så! 45% av pengarna är rena gåvor och bidrag. Nästan 50% är s.k. risklån, alltså återbetalningsskyldigt om vi når extraordinära intäkter. Mindre än 10% är Elfsborgs egen insats.

Knallens citat
Ordföranden överlämnade Knallen med orden ”när det gick lite dåligt för banken blev Knallen väldigt blek, nu känner han sig väldigt trygg under Föreningssparbakens ek”.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.