Bo Jacobsson

Förändring

Föredraget

Bo Jacobsson är 46 år, gift och har tre barn. Han bor sedan 14 år i Helsingborg och har arbetat inom reseindustrin sedan 1978, 10 år på resebyrå och 15 år inom rederibranschen, bl.a. som VD för DFDS Seaways i Sverige och också hos Stena Line. Sedan januari 2004 är han försäljnings- och marknadschef för Resia. Resia grundades 1974 i Alingsås och är nu en av landets största resebyråer med en omsättning som 2004 passerade 2 miljarder kronor. Idag finns 45 Resia resebutiker, varav 15 på franchisebasis och man förväntar en fortsatt kraftig expansion.
BJ tackade för att han och Resia fått komma till BIH och presenterade chefen för privatresor respektive affärsresor på Resia i Borås.
BJ började med att påpeka att reseindustrin genomgått många förändringar under de senaste 10-15 åren. Eftersom BJ endast arbetat inom reseindustrin kom dagens föredrag att handla om resindustrins framgångsfaktorer och hans egna reflektioner men, som BJ påpekade, mycket av förändringar och utvecklingsfrågor gäller i precis vilken bransch som helst.
Förändring är ett normaltillstånd, sa BJ tidigare och trodde detta skulle vara ett normvärde för dagens presentation. Inte trodde han då att man skulle stå mitt uppe i en av de största förändringsprocesser som någonsin hänt inom reseindustrin. BJ påpekade att dagens information bygger mycket på hans eget perspektiv och handlar om hans eget förhållningssätt till en förändring.

Vad beträffar reseindustrins komplexitet har media gjort ett fantastiskt bra arbete i det som nu har hänt i Sydostasien, tyckte BJ, men har också skapat en förvirring. Vad består reseindustrin av och vad är skillnaden mellan en resebyrå och en researrangör, vad är det för skillnad på en flygresearrangör och ett flygbolag? Vem har ansvaret i olika situationer? BJ tror att det är viktigt att man belyser detta, så att man får en känsla för vad det handlar om och vad då Resia har för roll, vad Resia står för och Resias arbetssätt i en förändringssituation.

Förändring som ett normaltillstånd är, enligt BJ, en ständigt pågående utveckling. Allt ifrån vi lärde oss gå och tala, alltifrån vi åkte häst och vagn och tills idag när vi flyger jorden runt till en prislapp och tidtabell som tar nästan lika kort tid som det tar att åka Göteborg/Fredrikshamn tur och retur, en oerhörd komplexitet. Och förändringen fortsätter.

Det som hänt i början av 2005 kräver en anpassning, åtminstone för reseindustrin, tror BJ. Informationssamhället gör att vi samlar på oss en mängd information. Vi ser en internationalisering. Vi arbetar alla i Borås idag, men det är inte bara det som påverkar vår vardag, utan lika mycket det som sker i Sverige och nästan mer det som sker i världen. Finansiella strukturförändringar påverkar oss också. Det är inte vi själva som äger förändringar, det är någon annan som styr dem, har BJ lärt sig. Och ju snabbare man har ett förhållningssätt och anpassar sig till det, ju snabbare klarar man att gå vidare på ett bra sätt.

Som exempel på reseindustrins komplexitet, tog BJ som exempel den senaste tidens händelse i Sydostasien. Resebyrån, researrangör, flygarrangör eller flygbolag, vem har hand om vad? Hos en resebyrå kan man köpa det kompletta utbudet på marknaden. En researrangör är en charterarrangör, där man bara köper researrangörens produkter. Det är dessa passagerare mediabevakningen i mycket handlat om. Det finns en gränsskillnad mellan en resebyrå och en researrangör. I takt med att man blir mer resvan, planerar man sin resa med en flygarrangör, eller flygbolag, och köper endast en flygbiljett. Där finns alltså i katastrofens spår en storkomplexitet i var gästen befinner sig, eftersom man kan ha köpt en biljett till Bangkok och väl där, köpt en biljett vidare.

Det har skett förändring inom reseindustrin och hos många andra, som man nu måste anpassa sig till och gå vidare med. Reaktionerna från marknaden idag är att det blivit en del avbokningar, men desto fler ombokningar. Det som fortfarande är intakt är en väldigt stabil reslust. Det finns en otrolig sympati för Thailand och man börjar inse att man bäst hjälper befolkningen genom att fortsätta att resa dit. Reslusten lever vidare och eftersom flodvågskatastrofen inte är resultatet av en ond människa/organisation, kommer man att fortsätta resa i stor omfattning, tror BJ.

BJ redogjorde för de omständigheter som reseindustrin tvingats anpassa sig till under de senaste åren. Var och en av omständigheterna är av sådan dignitet, att de skulle kunnat äventyrat hela eller delar av reseindustrins verksamhet. Devalveringen av kronan 1992, Estonia-katastrofen, taxfreeavvecklingen, där man in i det längsta trodde det skulle bli en förlängning, oerhört nativt tänkt och innebar att branschen inte var tillräckligt förberedd. Sjukdom och andra katastrofer, t.ex. SARS-epedemin, galna kosjukan, New York-, Madrid-, Bali-attacken är händelser som haft stor påverkan, inte minst på affärsresesektorn, där man fått ett helt synsätt på valet av flygbolag och valet av destination, för att inte nämna den avvaktan för att resa, som sker vid sådana händelser. Det är den stora skillnaden mot vad som hänt i Sydostasien. En avreglerad flygmarknad medförde stora förändringar i prissättningen och ett antal lågprisaktörer tillkom. Det gäller att anpassa sig och återigen handlar det om ett förhållningssätt och attityd till den förändring som finns, enligt BJ. Internetutveckling och den självbokningshantering som finns är helt fantastisk på sitt sätt, men det är endast en liten del av alla resor som bokas via nätet, men kommer troligen att öka, dock aldrig att ta riktigt stora delar, eftersom resor idag är så komplext. Få företagsledare tillåter idag sina anställda att själva boka biljetter, eftersom resebokning tar tid och priser är färskvara.

Ett förändrat resebeteende kan också konstateras. Konsumtionsmönstret har ändrats och BJ gav exempel på vem man konkurrerar med om kundens pengar. Lojaliteten i resandet är inte lika stor som tidigare, däremot är tillgänglighet och flexibilitet viktigt i produktutbudet.

BJ berättade om Resia. Enligt BJ säljer en resebyrå upplevelser, förväntningar och drömmar. Resia har ca 380 medarbetare runt om i Sverige i landets största privatägda resebyråkedja, som fyller 30 år i år och som är en av de mest lönsamma i Sverige idag. Man har valt en struktur och ett arbetssätt som man konsekvent behållit. Ca 2/3 av byråerna är egenägda, 1/3 är franchisebutiker. Framgångsfaktorn är att Resia säljer både affärs- och privatresor, tror BJ. Man fokuserar på små och medelstora städer/kunder. Det lokala engagemanget och förankringen är viktigt. Trekanalförsäljning betyder att man som kund kan boka resor hos Resia på tre sätt man ringer, besöker resebyrån eller besöker hemsidan, där målsättningen är att tillhandahålla ett lika stort utbud på nätet som i butiken.

Vad beträffar förändringsarbete, berättade BJ att han arbetat inom två olika rederier och där hamnat i situationer, där det varit våldsamt stora organisatoriska förändringar och till slut säger det mentalt nej och man funderar på vad man vill göra. Det gäller då att hitta ett förhållningssätt i sin egen relation. Det handlar mycket om att sätta sunt förnuft i system och att använda energin på rätt ställe. För BJ:s personliga del handlar det om attityd, om inställning, om vilja och hjärta och hjärna. Ska man försöka konkretisera detta, så är avgörande för förhållningssättet att snabbt bestämma sig för vem som äger förändringen, eftersom det sällan är man som äger den själv. Man får också snabbt göra bedömningen hur förändringen påverkar en själv, hur den påverkar ens omgivning och inställningen till förändringen och är den i det läget personligen. Kan man inte leva med förändringen, måste man kanske kliva av. Ju snabbare man kan klara av att hantera sitt eget val, ju snabbare kommer man vidare. Som konsekvens av en förändring berättade BJ om när rederinäringen inte var helt förberedd för taxfreeavvecklingen, där 50% av intäkterna kommit den vägen. Man gjorde det bästa av situationen, men man missade mycket av tanken och planeringen. Det ställde starka krav på utveckling och produktutveckling. Där har reseindustrin, tycker BL, genom åren, trots alla de händelser som redovisats ovan, klarat av att arbeta med den produktutveckling som det funnits behov av, men som också varit självbejakande, om man velat vara kvar på marknaden. Därför är det viktigt, när det kommer till försäljning, marknadsföring och kommunikation, att anpassa sig och gilla läget.

Avslutningsvis gjorde BJ en marknadsundersöknig, där han bad åhörarna att luta sig tillbaka, sluta ögonen, ta några djupa andetag och tänka på nästa semesterresa. ””I hur många drömmar regnade det?”” BJ menade att vi alla i oss har en reslust som är obruten, trots den senaste tidens katastrof.

Knallens citat
GR överlämnade Knallen med att säga att ””Knallen ju reste mer lokalt, och Du har redogjort för det globala resandet, men han fångar framför allt det Du har sagt, att oavsett av som händer, i både hans och allas vår värld, så gäller det att gilla läget””.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.