Anders Jacobsson

CO-founder & CEO, Blue Investment

Lönsamhet genom hållbarhet
–Det stora skiftet när det gäller hållbar utveckling kommer när vi får det institutionella kapitalet att fokusera mera på långsiktigt hållbart tänk än på kortsiktig lönsamhet. Det sa Anders Jacobson, ”supertalangen” som byggt upp investmentbolaget Blue, när han gästade Handelsklubbens marsmöte.

Hållbarhet och satsning på entreprenörer som arbetar med hållbarhetslösningar är centralt i Anders Jacobson gärning.

–Min tes är att hållbarhet, vad det nu är, kräver investeringar i entreprenöriella företag. Min röda tråd är att jobba tillsammans med entreprenörer för att göra skillnad. Investeringar i rätt sorts bolag kan leda till lösningar på vår tids verkliga ödesfrågor. Man måste våga vara annorlunda, gå en annan väg för att göra skillnad. Under början av 2017 kände jag att tiden var rätt för att bli mer entreprenöriell och startade då Blue. Ordet hållbarhet var verkligen inte på allas läppar då, men jag hade tesen att hållbara produkter kommer att efterfrågas allt mer.

”Sveriges supertalang”
Anders föddes i Borås, men flyttade redan som 9-åring från staden. Hans karriär har bland annat gått via Handelshögskolan i Göteborg, banken Nordea, det internationella rådgivningsföretaget Livingstone, där han blev partner, till att skapa investmentbolaget Blue. Det är ett företag som på bara tre år blivit världsledande inom investeringar i bolag med produkter och tjänster som syftar till hållbarhet. I aktieportföljen återfinns innovativa företag inom områden som vatten, mat, hälsa, förnybar energi och hållbara material.

I Blue ingår också det helägda dotterbolaget Bluewater som utvecklar lösningar inom vattenteknik. Blue är ett mycket snabbväxande Stockholms-baserat syftesdrivet företag. 2019 utsågs Anders av Veckans Affärer till ”Sveriges Supertalang”.

–Vi gör direktinvesteringar i onoterade bolag och vi går in i olika faser i företagens utveckling, inte bara i start-ups, och vi investerar tematiskt. Vi investerar i små nystartade företag såväl som i företag i senare tillväxtskeden. Att bolagens affärsmodell genererar kundvärde är avgörande. Fundamentalt är också att om det finns något hållbart inbäddat i företagets idé så kommer det på ett eller annat sätt att bidra till en hållbar utveckling.

Det är inte kört
Anders fasta övertygelse är att investeringar i rätt sorts bolag kan spela en avgörande roll i en omställning mot ökad hållbarhet, bland annat enligt FN:s 17 uppställda hållbarhetsmål.

–Lösningen ligger i att fokusera på innovativa bolag som bidrar till att nå hållbarhetsmålen och att skapa ett utbud på den typ av produkter som efterfrågas.

Anders inledde sitt föredrag med att visa en graf över den kraftiga ökningen av plast sedan 1950-talet och peka på konsekvenserna för människors hälsa av diverse luftföroreningar samt exempel på vad man kan göra för att minska olägenheterna. Han lyfte mänskliga uppfinningar som förbränningsmotorn och plasten som ”inte helt dumma idéer, men som skapar olägenheter baserat på att långsiktiga samhälls- och hälsomässiga effekter inte togs i beaktande när de uppfanns.

–Det är inte kört. Det finns otroligt smarta uppfinningar, men det har gått galet, man har inte funderat tillräckligt över vad de gör med planeten långsiktigt. Jag tror att mänsklig uppfinningsrikedom och entreprenörskap kommer att vara nyckelfaktorer för en hållbar framtid. Det gäller att ta vara på idérikedomen och få in investeringar i sektorer som gör det möjligt att leva upp till målen.

Som exempel lyfte han branschen för buteljerat dricksvatten som både kräver tillverkning av förpackningar och långa transporter, när behovet skulle kunna tillfredsställas av annorlunda syn på kranvattnets möjligheter.

Framtiden nästa
–Vattenplastflaskor är en bransch som egentligen inte borde existera. Det säljs i världen en miljon engångsflaskor varje minut året runt. Här söker vi möjliga investeringar i företag som satsar på säkerhet, smak och bekvämlighet, sa Anders som vill undvika ett scenario där det finns mer plast än fisk i haven.

–Vi har satsat på företag som analyserar förekomsten av bly, som utvecklar filter för vattenkranar, som erbjuder system för att hämta vatten i butiker i egna flaskor, som gör det möjligt att själv smaksätta vatten och tillföra kolsyra och mineraler efter behag. Vi vill skapa en portfölj av bolag som tillsammans ändrar sättet som vi konsumenter tänker på och konsumerar dricksvatten.

Investeringarna bygger på djupanalyser av affärsidéernas hållbarhet. Utöver vatten görs också djupanalyser i mat-idéer.

–Vart är vi på väg frågade Anders retoriskt och svarade att vi börjar se lösningarna och vi börjar omallokera kapital till mer hållbara lösningar. Anders Jacobson finner mycket av sin egen energi i naturen och i att vara ute, röra på sig och idrotta. Och han konstaterade att ”we are all nature”.

–Om vi inte förstår naturen, så finns vi inte, sa han och slog när det gäller vägval fast att ”The future is the next exit”.

Detta innehåll är endast tillgängligt för inloggade. Vänligen logga in nedan.