Kjell Enhager

 2011-12-12 12:00
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Vad har du för vald sanning? Vilket är ditt önskade läge? Det är frågor som Kjell Enhager återkommer till i sitt anförande och sökande efter ”vad som är skillnaden som gör skillnaden i motivation”.
Mötet den 9 december i Borås Industri- och Handelsklubb, det sista för året 2011, lockade nära nog rekordpublik. Inte mindre än 280 medlemmar och gäster ville höra den prisade ledarskapskonsulten och föreläsaren Kjell Enhager på ett underhållande sätt tala om hur man når världsklass.
Kjell Enhager tilldelades Stora Talarpriset 2009, instiftat av Skillspartner, för att han under många år har visat att han är ”onormalt bra på att göra människor bättre än de tror att de kan bli” och att han förmedlar inspiration, kunskap och insikter av bestående värde.
Han är professionell golfinstruktör sedan 1977 och han har haft stor betydelse för många människors personliga utveckling. Han har över 20 års erfarenhet av motivations- förändrings- och ledarskapsarbete och han arbetar idag i stora delar av världen.
Kjell Enhager berättade om sin tid som coach för några av världens främsta idrottsmän och han gav rader av exempel, från både golfens och tennisens värld, men också ur privatlivet och rentav från försök med apor, på hur tanken och det fokus man har, positivt och negativt, styr resultatet av ens ansträngningar.
Varför lyckas till exempel en golfspelare? Svar: Han kanske låtsas att han är Tiger Woods snarare än att han funderar över det senaste dåliga slaget.

Fokusera på målet
Kjell Enhager uppdrog några gånger åt publiken att under en minut diskutera med närmaste grannen, bland annat kring vad som har hänt om ett år från nu, om ”önskat läge” i den bästa av världar. Med fokus på hur man vill att det ska bli finns chansen att verkligen nå dit, är hans budskap.
Hur får man ut en vald sanning att få genomslag i ett företag med 100.000 anställda? Kräv till exempel att alla slutar varje arbetsdag med att fundera över vad man gjort bra den här dagen.
-Det viktigaste är att ha kul, säger Kjell Enhager vidare. Har du inte kul, tänk istället att om jag hade kul, då skulle det vara så här eller så här. Fokusera på det positiva. Han exemplifierar bland annat med barnen som nekats glass, men ändå funderar över vilken sorts glass det kunnat bli om de trots allt fått den begärda glassen. Metoden kan rent av resultera i att det blir glass, eftersom nej-sägaren till slut ger sig för den positiva synen.
Hjärnan är fylld av minnen av positiva och negativa erfarenheter, mängder av plus och minus, och det styr hur vi agerar i nya situationer. Verkliga och fantiserade misslyckanden ”sätter negativa minnesspår av framtiden i hjärnan”, vilket givetvis påverkar inställningen inför nya prövningar. Det betyder att ingen har sett verkligheten, menar Kjell Enhager, man ser den hela tiden genom de egna positiva och framför allt negativa erfarenheterna.

Fokusera på det du gör bra
Hur hanterar vi motgångar så att de blir framgångar? Det gäller förstås att tänka positivt istället för att som vanligt är, leta mer efter minus än plus i hjärnan. Tänk istället: Vad gör jag bra?
Kjell Enhager talade om olika sätta att se på erfarenheter. Om man misslyckas bör man se det som ”att man inte lärt sig än”, snarare än ett att uppleva ett verkligt misslyckande. Man är helt enkelt på väg mot att lyckas.
-Har man den vanliga inställningen att ”nu går det så bra att snart vänder det”, då vänder det garanterat, det är en självuppfyllande profetia. Tanken styr utvecklingen.
Den som tänker som alla andra och gör som alla andra får också resultat som alla andra, hävdar Kjell Enhager och menar att man måste gå utanför normen om man vill utmärka sig, lika mycket inför sig själv som inför andra. Själv är han allt annat än lagom.
-Vad har du för vald sanning som styr ditt agerande? Svaret är sannolikt avgörande för hur det går för dig, säger Kjell Enhager som något av en sensmoral.

Val till Handelsklubbens nämnd
Vid årets sista möte i Handelsklubben förrättades val till nämnden för 2012. Det blev omval över hela linjen. Sålunda valdes Bertil Larsson till ordförande, Jan Alkmark vice ordförande, Christian Sildenstedt sekreterare, Jan-Erik Pehrsson klubbmästare och Peter Karlsson skattmästare.Ordinarie ledamöter i övrigt Bengt Gabrielsson och Mats Nordqvist omvaldes på tre år, medan Mikael Corbé, Maritha Ericson, Tina Lövgren och Catrin Wirfalk kvarstår i två år efter tidigare val. Till suppleanter omvaldes Sanna Svensson, Petter Hedihn och Göran Persson. Som ordinarie revisorer omvaldes Anders Bergman och Fredrik Mansén och till revisorsuppleant Anders Bryngelsson.Valberedning är som tidigare Joakim Hedin (sammankallande), Carl-Gustaf Eliasson och Krister Lundgren.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in