Freddy Sobin

 2013-05-31 12:00
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Den gammaldags fysiska postorderkatalogen är ett nödvändigt ont. Framtiden för e-handelsföretagen är just e-handel. Allt på
nätet. Det anser Freddy Sobin, koncernchef i Consortio Fashion Group, CFG, som numera äger varumärkena Bubbleroom, Halens och Cellbes. Han talade vid Handelsklubbens majmöte.

–Katalogerna är bastarder, målet är att få bort dem, men så länge nätet inte ger samma upplevelse så fortsätter vi, sa han men påpekade att varumärket Bubbleroom för den yngre målgruppen saknar katalog, är fullt ut e-handel. Vi går från katalogcentrerad postorder till kundcentrisk e-handel. Det är två skilda världar. Produkterna är viktiga, ja, man servicen måste vara i fokus, bl.a. betalningarna, leveranserna.

Katalogerna drar stora kostnader och koncernen arbetar hela tiden med att optimera effekten av utskicken, att hela tiden hålla effektivt i kostnaderna. Ändå såg Freddy Sobin positiva synergier mellan gammalt och nytt.

–Ett sätt att optimera katalogstrategin är att göra magaloger, kombinationen av magasin och kataloger. Steg två är traffiloger, att inför varje utgåva optimera utskicket, hitta alternativa distributionskanaler samt skapa call to action, som driver trafik till siterna, allt för att hålla nere kostnaderna.

Mobilhandel det allra nyaste
–Det som är högaktuellt just nu är dock m-handel, mobil handel. Där händer allt mycket snabbt och tillväxten är konstant. På vissa siter uppgår mobiliteten till 30 – 35 procent. Vi ligger efter den marknaden än så länge.

Freddy Sobin betonade att e-handelsfrågorna är fullständigt centrala i de företag som tidigare var postorderföretag och nu måste vara e-handelsföretag. De är centrala lednings- och styrelsefrågor och måste vara på agendan hela tiden och i hela organisationen.

–Utmaningen för oss ligger inom attributering, att knyta ihop digitala kanaler, mobil, katalog, web-shop och traditionell marknadsföring. Den som är effektivast med sin marknadsföringskassa blir vinnare.

Freddy Sobin talade om andra fasen i Consortios e-handelsresa. Ledorden är kunden först, snabbhet och operationell excellens. Allt man gör ska vara ”bäst i klassen”.

–E-handelns utmaning är en företagskulturell fråga.

En superentreprenör
Freddy Sobin är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han beskrivs som ledande e-handelsspecialist och som superentreprenör. Han har bland annat varit med i toppen på Veckans Affärers lista över supertalanger. Hans egen resa har gått från varumärket Tretti.se, vitvaror på nätet, som han startade 2005, delaktighet i varumärket Lenson och i Trygg e-handel. I september 2008 kom han till Halens efter att ha arbetat med e-handel i åtta år.

Innan Freddy Sobin inledde sitt anförande talade Paul Källenius, en av delägarna i Consorito Invest, om förvärvet av f.d. Halens-gruppen och hur man tidigt strukturerade om, separerade finansverksamheten och fokuserade på varorna.

Freddy Sobin berättade om varumärkena Bubbleroom med det yngsta kundsegmentet, Halens med målgruppen 30 – 50 år, Cellbes med 50 och uppåt samt Cellbes Classic för den äldsta målgruppen, som vuxit fram ut förvärvet av Wästgöta Textil 2009. I fyra östeuropeiska länder finns också nyligen lanserade Discount 24, för folk som aldrig köper annat än på rea.

Han talade om ett företag med 400 anställda, sju kontor i sex olika länder, en omsättning på närmare 1,5 miljarder och verksamhet på 14 olika marknader. Han talade om en tillväxtstrategi som bygger på ord som geografisk expansion, framför allt genom förvärv, om renodling (”man kan inte sälja allt till alla”) och om ständigt fokus på e-handel.

Definierade målgrupper
–Mot kund arbetar vi med separerade varumärken med egna strategier, sa Freddy Sobin och räknade upp några väl definierade mål- respektive kundgrupper: Aktiva småstadsmammor, fyndsökande förortsmammor, bekväma förortskvinnor, hemkära familjemammor och modemedvetna storstadstjejer etc.

–Man måste ha stora öron, jobba med fokusgrupper, online-enkäter, sociala medier och kundundersökningar för att fånga upp hur man tänker och vad man vill ha. Vi måste vara proaktiva och förstå våra kunder.

Om organisationen sa han: Företagskulturen är framåtlutad, alla vet vad de ska göra och fokusera på.

–Det här ett volymspel. Idag är vi ett helt annat bolag än tidigare. Vi har fortfarande huvudkontor i Borås, men arenan är så mycket större och vi kontaktas flitigt av internationella företag som vill jobba med oss, sa Freddy Sobin.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in