Erik Selin

 2019-03-08 11:45
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Inget nytt under solen
–Vi har i grunden inga strategier eller affärsplaner. Vi gör affärer när de dyker upp. Det är som det är och det blir som det blir. Så har det alltid varit. Och tiden är på vår sida. Det sa Erik Selin, grundare och huvudägare i Fastighets AB Balder, vid Handelsklubbens marsmöte. Han rekommenderade långsiktiga affärer och aktieinnehav, investeringsdisciplin och noggrannhet med intjäning och kassaflöde.

–All framgång hänger på att hitta rätt system för sitt arbete. Att lyckas är i långa stycken en temperamentfråga, att inte ryckas med. Pengar in och pengar ut, mer plus än minus.

Erik Selin, som redan i tonåren började intressera sig för företagande och investeringar, började läsa börslistor och köpte sina första aktier (med pappas medverkan) som 14-åring och gjorde sina första fastighetsinvesteringar som 23-åring när husen vid fastighetskrisen 1990 var ”alldeles för billiga”. Tillsammans med några vänner vände han sig senare mot börsen och startade fastighetsbolaget Balder, ett företagsnamn som PEAB-grundaren Erik Paulsson villigt tillhandahöll. Sedan 2005 är bolaget börsnoterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Man startade med fastigheter för två miljarder. Erik stod för 917 miljoner. Företaget har sedan den tiden gått till ett fast värde på 118 miljarder. Det verkar främst i de nordiska länderna och omfattar bostadsfastigheter (944 stycken med 38 000 lägenheter) och kommersiella lokaler (241 stycken omfattande 1,5 miljoner kvadratmeter). Det är kontor, hotell och handelsfastigheter. 80 procent av fastighetsportföljen är lokaliserad till Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

Försiktig optimist inför de bästa dagarna
–Vi har ökat verksamheten utan att ta onödiga risker, men vi byggde ursprungligen upp det snabbt för att motivera ett liv på börsen, berättade Erik, som drivs av en försiktig men bestämd optimism och inställningen att vår tid är nu och våra bästa dagar ligger framför oss.

Försiktigheten visas också i bolagets belåningsgrad. Den har minskat från 80 procent till 50 procent.

–Den ska bli ännu lägre. Stora bolag behöver ha större marginaler än små. Det gäller att ligga bra till hos bankerna när nästa nedgång kommer, sa Erik, som till skillnad från många andra företagsledare mest har en positiv inställning till banker. Så är också flera storbanker aktieägare i Balder.

–Bankerna har varit mina bästa vänner, nästan alla är rationella och har gett mig ett fantastiskt stöd.

Erik Selin äger via bolag 36 procent av aktierna i Balder och nära 50 procent av rösterna och har ingenting emot att späda ut ytterligare.

–Jag har inga problem med att ha en lägre andel. Jag började med 65 procent. Hellre mindre andel i ett större bolag så länge aktiernas värde ökar.

Medgrundaren Fredrik Svensson är genom Arvid Svensson Invest AB näst största ägare idag med nio procent.

Undviker kvartalshysterin
Trots närvaron på den resultatfokuserade börsen försöker Erik Selin se förbi kvartalshysterin och istället lita på en långsiktig ränta på ränta-effekt. Till skillnad från många andra väljer han att vara återhållsam med utdelningar och istället återinvestera vinstmedlen.

–I ett anfall av tillfällig sinnessvaghet gav jag faktiskt utdelning 2008. Det enda man som investerare behöver veta är hur siffrorna blir över tid. Fokus ska vara på bolaget, bolaget och inte på den tillfälliga kursen. Det gäller att ha en enkel och lättförstådd årsredovisning som visar hur bolaget taktar. Vi har en löpande intjäning på 3,6 miljarder kronor.

På tio år har aktiens värde ökat med i snitt 26 procent.

Erik berättade om Balders tre huvudsakliga inriktningar; fastighetsförvaltning, bostadsutveckling (”en helt annan verksamhet än att köpa och förvalta”) och därtill verksamhet i delägda bolag tillsammans med ”många olika kompisar”, allt från privatpersoner till AP-fonder. Förutom fastighetsbolag med olika inriktning har han satsat på nischbanken Collector. Han beskrev också fastighets- och bankverksamhet som ganska ”enkla verksamheter”.

Erik Selin höll med en lätt tillbakalutad attityd ett uppskattat, humoristiskt och självdistanserat föredrag.

Ser ingen nytta med budget
I samband med efterföljande frågor avslöjande han att inga affärer i bolaget görs utan att han själv är med, det affärsmässiga måste komma från honom. Att han inte arbetar med budget eller affärsplaner, han ”ser ingen nytta med sådant”, men om någon medarbetare nödvändigtvis vill göra en budget så är det ok. Att han ibland bemöter frågor från journalister med motfrågan: Hur skulle du svara om du var jag?

–Då kan man få en del tips.

Och han lyfte sin vice vd, Sharham Rahi, som varit hans parhäst i många år.

–Han gör allt jobb och jag tar åt mig äran, sa Erik Selin.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in