Berit Behring

 2018-02-09 11:45
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Fem starka trender som förändrar finansmarknaden
Det mest spännande under bankåret 2018 blir aggregators, nya betallösningar och robotrådgivning. Det sa Berit Behring, Danske Banks Sverigechef, vid Handelsklubbens februarimöte.

Aggregators handlar om teknik för att samla in data från olika håll och sammanföra dem på ett sätt som blir hanterbart för kunderna. Nya betallösningar arbetar många aktörer på och robotar som rådgivare bygger på att bankerna har väldigt mycket information om sina kunder och möjligheten att analysera olika mönster för deras bankaktiviteter.

–Men, sa Berit Behring, förmågan att kombinera all denna teknik med det personliga tror jag kommer att vara nyckeln i framtiden. Service till kunderna håller på att bli vårt viktigaste konkurrensmedel. Ju mer som blir digitaliserat desto mer kan också kopieras. Det som inte kan kopieras är de mänskliga mötena, de blir viktigare än någonsin tidigare. Är det något vi pratar om i banken så är det hur vi ska skapa den rätta kulturen.

Lång internationell erfarenhet
Berit Behring har arbetat inom finanssektorn i 30 år, både i Sverige och internationellt, och hon är sedan snart ett år vd för Danske Banks svenska verksamhet med 1300 anställda. Banken är Nordens näst största med exempelvis 250 000 företagskunder. Hon beskriver den som fortfarande en uppstickare och utmanare på den svenska marknaden. För 20 år sedan etablerade sig banken i Sverige genom att förvärva Östgöta Enskilda Bank, vari ingick ett antal regionala provinsbanker, däribland Älvsborgs Provinsbank i Borås, som alltså blev Danske Bank. Då var marknadsandelen i Sverige under två procent. Idag är den nära sex procent och på företagsmarknaden cirka tio procent.

–Vi är en liten bank i Sverige vilket betyder att vi kan vara snabbare, flexiblare och mer kundfokuserade, samtidigt som vi är den näst största banken i Norden med den stora finansiella kapaciteten i ryggen. Vi tar hela tiden fram nya produkter och tjänster nischade till alla kundsegment.

Berit Behring talade om de fem starka drivkrafter, faktorer och trender som driver utvecklingen, ”five forces of change”: Kundförväntningar, digitalisering, makroekonomi, ökande konkurrens och regelverket.

–Makroekonomin är viktig liksom den säkerhetspolitiska situationen, där bland annat USAs tillbakadragande från den världsliga arenan kräver att vi hittar en ny balans.

Allt snabbare förändringar
–Globaliseringen har påverkat oss de senaste tio till femton åren och vi påverkas av att det fortfarande inte finns någon inflation att tala om. För svensk del talar vi också om den snabbaste urbaniseringen i västvärlden och om förändrade kundbeteenden som inte bara i vi i bankvärlden upplever.

Om det snabba och förändrade förändringsarbetet sa hon:

–När jag började i bank för 30 år sedan och vi skulle ta fram en ny produkt, så filade vi på den ganska länge, det kunde ta flera år, och vi såg till att den var alldeles perfekt innan vi gick ut. Sedan lanserade vi den, annonserade och bad våra kunder att börja använda den. Det mest fantastiska var att kunderna verkligen använde den. Så fungerar det inte alls idag. Nu finns det så många olika kanaler där våra kunder vill hitta nya produkter, så vi tar fram en produkt som vi tror att kunderna efterfrågar, samtidigt testar vi den i några olika kanaler för att kolla var efterfrågan finns. Finns det inget intresse lägger vi ner projektet.

–Vi möter hela tiden ökad konkurrens och i takt med ökad transparens kommer konkurrens från andra håll än vi sett tidigare. En av de största utmaningarna är att hela tiden hänga med i vad kunderna vill ha och att se till att samtidigt få med sig alla medarbetare på resan.

Regelverk och digitalisering gör att gamla affärsmodeller och processer förändras och förändringstakten skruvas upp.

Skyddet för individen
Berit Behring talade om 2018 som ett år av väldigt många nya regleringar. Det senaste är det som kallas MIFID, Market in Financial Instruments Directed, som ska ge ökad transparens och ökat skydd åt investerarna, vilket ökar kraven på bankerna, på ökad kundanpassad rådgivning, förändrade processer och rapporteringar.

–Som kund kan det kännas utmanande att få många frågor från banken, man tycker vi haft en lång relation och känner varandra, men i grund och botten handlar det om att öka skyddet för kunden.

–Parallellt har vi den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som handlar om hur man får använda sig av fysiska personers data, hur man får behandla och bearbeta kunddata. Det hänger samman med ytterligare ett regelverk, som vi kallar PSD2, som är ett betalningsdirektiv och som ger alla möjlighet att dela sina bankdata med andra, till exempel att man kan se alla sina konton, även sådana som man kan ha i någon annan bank. Vi får som bank inte ta del av datan, men kunden kan ha en app där de kan se alla sina konton.

–Digitalisering, artificiell intelligens och virtual reality kommer att förändra hela samhället och därmed oss och företagandet i grunden. Och vi har bara sett början.

Berit Behring menade att den nya konkurrensen, den nya tekniken, har tvingat alla banker att allt snabbare förändra sina arbetssätt, affärsmodeller och processer, men att det som blir unikt är förmåga an att länka samman allt det nya för varje kunds behov. Hon talade om ett helt nytt sätt att samarbeta med både stora aktörer utanför bankvärlden och små nya fintech-bolag.

Viktigt kombinera teknik med det personliga
Kring aggregatorer och betaltjänster talade hon om bankens samarbete med danska Maersk, duktiga på logistik, där man sytt ihop lösningar som skapar värde åt företagets kunder och som snart kommer att lanseras även för svenska kunder. Kring nya betallösningar talade hon om konkurrensen från många nya alternativa aktörer, Apple Pay, Samsung Pay m fl och om ny utrustning för handhavandet såsom klockor, träningsarmband och annat. Om kryptovalutor sa hon bland annat att banken avråder sina kunder att investera i t ex bitcoins, eftersom de är utmanande och medför stor risk.

–Men kryptovalutor kan ha en stor funktion, t ex i afrikanska länder där egenvalutan varit alltför osäker.

–Det viktigaste är tekniken bakom bitcoins, som kallas block chain, en intressant teknik som kommer att vara central för kommande säkra betallösningar, och det är inte långt borta.

–Robotarna kommer också snabbt när det gäller investeringsrådgivning. Men när det kommer till mera komplexa frågor eller stora finansiella transaktioner upplever vi ändå att kan vill ha personlig service.

–Att kombinera de enkla sakerna med robotar och med det personliga tror jag kommer att vara nyckeln för bankerna i framtiden. Digitaliseringen kommer att erbjuda spännande affärsmöjligheter för alla, men nyckeln är att hitta det personliga gränssnittet, sa Berit Behring.

På en publikfråga om bankernas framtida kompetensförsörjning svarade hon:

–Den är en av våra största utmaningar. Tidigare anställdes nästan bara ekonomer. Nu är det väldigt många ingenjörer för allt har blivit så mycket mer tekniskt. Förr var det vanligt att man jobbade länge i banken. Nu blir det allt vanligare att man går vidare med sin kompetens till andra branscher efter några år.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in