Andreas Jaldevik

 2017-09-08 11:45
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

RO-Gruppen som ett lönsamt Spotify
–Vi ska göra saker annorlunda. RO-Gruppen ska bli byggbranschens Spotify – fast med den skillnaden att vi ska vara lönsamma. Det sa byggföretagets vd och delägare Andreas Jaldevik vid Handelsklubbens septembermöte.

–Det RO-Gruppen skapar ska vara genuint. Vi vill bygga ett bättre samhälle. Vi jobbar nu på vår målbild för 2021. Tillväxt och lönsamhet ska komma av att vi gör saker annorlunda, på ett annat sätt än vad som är vanligt i branschen.

Men innan Andreas kommit till dessa vyer hade han berättat om företagets utveckling från det att han kom in 2005 för att tillsammans med Pär Jorstadius bygga vidare på det företag som Lars Jorstadius grundat 1982. Och om utvecklingen från att ha varit ett mindre byggserviceföretag till att bli en större byggare med uppdrag över hela landet och med flera prestigeprojekt bakom sig. Och han talade om den miljardvision som han och Pär satte upp för att peppa medarbetarna, dock utan att själva riktigt veta hur det skulle kunna förverkligas.

Utvecklas med utmaningar
–Grunden är att man har kul på jobbet, har fokus på människan, har roligt och mår bra och att man hela tiden utvecklas. Det är också viktigt att stå med båda fötterna på jorden. Vi drivs också av utmaningar, att vi sätter upp tuffa mål, sa Andreas.

–Hela vårt bolag väcktes när vi fick vara med och bygga Gina Tricots glasskrapa i Borås. Det var då vi formulerade vår vision och gjorde en plan som vi faktiskt genomfört till 80 procent. Vi tog in extern styrelse, lärde oss att ta hjälp av annan extern expertis och vi formulerade en kultur och ett varumärke, där vi engagerade alla anställda i diskussionen om hur vi ska vara mot våra kunder och mot varandra. Vi talar om begrepp som förtroende, engagemang, nytänkande, arbetsglädje och det är verkligen ingen pappersprodukt, det är någonting som genomsyrar allt vi gör.

Andreas talade om viktiga punkter, att företagets projekt och byggen ska vara hållbara, snygga och lönsamma för både företaget och kunderna. Hög affärsmoral, lokalt engagemang och vilja att ge tillbaka till samhället är andra viktiga faktorer i RO-Gruppen, som stöder 30 olika föreningar i Borås, bland annat Norrby och Elfsborg.

En av de bästa arbetsplatserna
–Fokus på medarbetaren och teamen är viktigt. Vi utmanar våra medarbetare, utvecklar och förflyttar dem. Man lär av att ta nya steg. Vi jobbar, reser, tävlar, firar och har kul ihop. Det finns alltid något att fira. Vi vågar gå mot strömmen och arbetar med devisen Challenge accepted. Vi gillar utmaningar.

Allt detta var svar på frågan för hela anförandet, hur man skapar en av Sveriges bästa arbetsplatser. RO-Gruppen har fått flera utmärkelser, bland annat från ”Sveriges bästa arbetsplatser 2017” men också titeln Årets byggföretag har rotts hem i år och därtill kan läggas Di Gasell 2015, Entrepreneur of the year och Snabbväxarna.

Andreas berörde också branschens och företagets utmaningar i form av utsatt arbetsmiljö, höga projektrisker och brist på personal, där behovet är fem gånger tillgången vid en procents tillväxt.

–Sätt utmanande mål, inse egna begränsningar, fokusera på personalen, sätt företagskulturen och gör det djupt så att den lirar med värdegrunden, var Andreas avslutande råd.

Närmar sig miljarden
Idag är RO-Gruppen ett komplett byggföretag med fokus på byggnation och fastighetsutveckling. Företagets fem erbjudanden heter entreprenad, byggservice, bostäder, konceptbyggen och butiksetablering.

2011 hade RO-Gruppen 40 anställda och en omsättning på 200 miljoner kronor. Idag sysselsätter koncernen 170 personer, har kontor i Borås, Göteborg och Stockholm och omsätter över 800 miljoner. Och Andreas tror att den smått galna miljardvisionen, som verkligen satte fart på företaget, kan komma att förverkligas redan nästa år.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in