Leif Johansson

 2017-03-10 11:45
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Leanresan hos Parker Hannifin
Lean kan införas på vilket företag som helst, lite eller stort. Ytterst handlar det om att göra verksamheten framgångsrik. Det sa Leif Johansson, platschef på Parker Hannifin i Borås vid Handelsklubbens marsmöte.

Parker Hannifin är Borås femte största privata arbetsgivare med cirka 400 anställda men den är ändå ganska okänd. Sannolikt för att företaget inte tillverkar några synliga konsumentvaror utan riktningsventiler till hydrauliska mobila arbetsmaskiner i krävande applikationer. Det gäller bland annat skogsmaskiner, hjullastare och dumprar. Företaget ingår i den globala Parker-koncernen med omkring 60 000 anställda och en omsättning på cirka 11 miljarder dollar. Boråsfabriken är den största enheten i Sverige där bland annat det svenska säljbolaget finns utöver ventilfabriken. Parker Hannifin har sina rötter i Boråsföretagen Monsun, grundat 1924, och Tison, grundat 1949, som senare blev Monsun Tison, ett företag som förvärvades av Parker-koncernen för 20 år sedan.

Mörka moln motiverade till Lean
–Vi befinner oss på en leanresa sedan drygt 13 år, berättade Leif Johansson, som arbetat i företaget i olika roller sedan 1996 och som beskrev sig själv som en utpräglad team-worker. Vi hade mörka moln på himlen, levererade inte det våra kunder och ägare väntade sig och var tvungna att göra något åt saken. Vi hade bland annat för låg 5S nivå, hade dåligt flöde och för mycket lager.

–Men vi såg vägen fram. Vi hade en modern fabrik men behövde och kunde förbättra vår produktionsstyrning. Lean är en delstrategi i vår Win strategy som lanserades i början av 2000-talet och går ut på att ha engagerade medarbetare, skapa förstklassig kundupplevelse, lönsam tillväxt och ett bra ekonomiskt resultat. Lean är ett väldigt omfattande ämne, men ytterst handlar det om att eliminera slöserier med målet att skapa kundvärde i allt vi gör. Detta nås genom att stabilisera produktionen, flöda material enligt JIT-principer, kvalitetssäkra verksamheten och sedan arbeta med kontinuerliga förbättringar. Bland annat krävdes förändringar av fabrikens fysiska layout.

–Vi gjorde en kulturvändning, skapade förutsättningar för att göra medarbetarna delaktiga, vilket krävde utbildning och kompetenshöjning. Vi gick från en funktionell och ganska ledningsstyrd organisation till att involvera många i en värdeflödesorganisation och skapa ett brett engagemang.

Gäller att skapa kundvärde
Att skapa förutsättningar för ett bättre sätt att arbeta var grunden, bland annat genom tillsättande av coacher, utbildning och arbetsbeskrivningar för självstyrande grupper med uppgift att ta ansvar för det dagliga arbetet.

–Man kan inte tala om lean utan att tala om slöseri. Allt man gör ska skapa kundvärde. Visualisering av verksamheten är också en viktig del. Det blir många whiteboards och TV-skärmar som visar vad som pågår, vilket ger överblick.

Om resultatet av ansträngningarna sa Leif Johansson:
–Ledarskapet har förändrats, det har skapats en möteseffektivitet och ett konsensus-tänk, vi ger och tar feedback och vi arbetar med strukturerad problemlösning och begreppet Andon, som handlar om att direkt larma när något inte går som det ska. Allt annat avbryts för att lösa problemet gemensamt. Företagsklimatet har också förändrats. Det har skapats tydlighet och ständig information, vilket ökar trivseln, säkerheten, engagemanget och stoltheten.

Tidigt certifierad fabrik
Ett resultat under Parker Hannifins leanresa var att Boråsfabriken fick vara med i koncernens projekt Certifierad Lean Mönsterfabrik och blev den sjätte certifierade fabriken bland cirka 350 fabriker.

–Nyckelfaktorer för ett framgångsrikt leanarbete är bland annat ledningens långsiktiga åtagande, ett förändrat ledarskap, en strategi som röd tråd att hänga upp allt på, en strukturerad problemlösning, pilotgrupper och för oss även tävlingsmomentet att bli en av de första Certifierade Lean Mönsterfabrikerna.

Om framtiden sa Leif Johansson:
–Vi fortsätter leanresan, trots att vi blivit certifierad Parkerfabrik. Säkerheten kommer först. Det ska bli nya produkter, fortsatt tillväxt och stora nya investeringar, som vi helt nyligen fått löfte om att göra.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in