Fredrik Reinfeldt & Niklas Hedin

 2016-11-10 15:00
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Om ledarskap i föränderliga tider
Borås Industri- och Handelsklubb fick vid sitt novemberevent en rykande färsk analys av världsläget mot bakgrund av utgången av presidentvalet i USA, där republikanen Donald Trump slog ut demokraternas Hillary Clinton. Och en lektion i modernt ledarskap i företag. Talare var förre moderatledaren och statsministern Fredrik Reinfeldt samt Boråsentreprenören Niklas Hedin.

Hur utöva ledarskap i föränderliga tider var något av ett tema för klubbens novembermöte. Niklas Hedin talade om ett ledarskap som erbjuder trovärdiga bilder av framtiden och Fredrik Reinfeldt betonade risken med ledarskap som blickar bakåt och erbjuder oroliga människor ”gårdagens trygga lösningar”, när det både globalt och mycket lokalt handlar om att acceptera ständiga förändringar.

400 medlemmar och gäster hade sökt sig till Textile Fashion Center i Simonsland, där det bjöds på två intressanta föreläsningar med mellanliggande kaffemingel och efterföljande after work och nätverkande med lyxig mingeltallrik med fingerfood och dryck.

Belönad entreprenör
Niklas Hedin är framgångsrik vd och grundare av Boråsföretaget Centiro Solutions som har 300 medarbetare i sin fastighet i Viared, som arbetar med välkända storföretag världen över och som befinner sig i stark expansion, för närvarande 30 procent per år volymmässigt. Bland annat etableras nya kontor runt om i världen och Viaredsanläggningen ska snart byggas ut för att rymma ännu fler medarbetare.

Centiro Solutions har fått upprepade utmärkelser för att vara en av Europas bästa arbetsplatser och Niklas var nyligen en av tre nominerade som Årets Chef 2016 med motivering: ”En företagsbyggare som en gång var snabbast i Sverige på ”kuben”. Hans ledarskap har vuxit i takt med bolaget i både med- och motgång. Odlar sin kultur med omtanke, tydliga mål och stark laganda. Kombinerar det visionära med ett synligt och direkt ledarskap, förankrat i en entreprenörshjärna.”

–Styrelsen och företagsledningen sätter målen och medarbetarna visar hur de ska uppnås. Det gäller att lyssna på medarbetarna med empati, vara närvarande och autentisk och måla upp trovärdiga bilder av framtiden. Ledarskap handlar om både hjärta, hjärna och ryggrad, sa Niklas som betonar vikten av att utrusta sig med en lärande attityd och djärvt tålamod.

Att se hela människan
–Framtidens ledarskap handlar om att se hela människan istället för att bara se till människans rationalitet. Ska man prestera på högsta nivå måste man veta vem man har bredvid sig på jobbet. Vi spelar rundpingis och bygget lego på jobbet, vi skapar en känsla tillsammans. Vi bygger också en feedback-kultur. Eftersom alla är ledare på vårt företag måste alla ge feedback. När vi behandlar varandra just och har kul på jobbet når vi resultat. Vi har sedan 2003 en värdegrund som formuleras ”relaxed seriousness”. Det är tuff prestation på utsidan men vi är väldigt snälla på insidan.

På Centiro är alla med i en diskussion och alla får chansen att växa med uppgiften och förtroendet. Företaget arbetar med team som får till uppgift att lösa uppgiften tillsammans.

–I en samarbetsorienterad organisation ger vi medarbetare större ansvar än de har kontroll. Det tvingar fram samarbete, sa Niklas som anser att ideala arbetsteam består av 6 till 8 personer. Under sex personer är för litet och vid fler än åtta skapas subgrupper.

–Utmaningen är att skapa engagemang, att ha arbetskraft som är taggad när den går till jobbet. Då gäller det att ha gemensam syfte- och värdegrund och ett helt decentraliserat nätverkstänk, alltså att se alla människor som viktiga. Allt är uppkopplat, allt är tillgängligt och transparent. Det kan vara plågsamt, men det finns bara två val, förändra eller gå under, sa Niklas.

Dagsaktuell politisk kommentar
Fredrik Reinfeldt tog avstamp i den senaste tidens händelser i världspolitiken, det i veckan genomförda presidentvalet i USA, den tidigare Brexit-omröstningen i Storbritannien, isolationistiska tendenser i politiken i flera andra länder och riskerna i det förestående presidentvalet i Frankrike.

–Det finns i allt detta väldigt likartade signaler och strömningar. Och det väntar en helt ny världsordning än den vi vant oss vid och som skulle leda till öppenhet, fred och utveckling, återuppbyggnaden av Europa, världsfred och allt som USA skulle vara garanten för, skapandet av FN, Nato och EU. Och Donald Trump ifrågasätter alltihop. Det återstår att se vad han kommer att göra.

–Det unika är att hans parti nu har hela makten, i Kongressens två delar, Representanthuset och Senaten, samt i Högsta Domstolen.

Fredrik Reinfeldt beskrev hur två politiker i USA, Donald Trump och Bernie Sanders, kidnappat var sitt parti och drivit dem ut på sina respektive ytterkanter. Han konstaterade att det är illa nog att Donald Trump visar ett kvinnoförakt, är sexist och rasist, men ännu värre, att han fått makten över USAs ekonomi, handelspolitik och utrikespolitik.

Mycket utvecklas åt rätt håll
Första halvan av Fredrik Reinfeldts anförande målade en dyster bild av världen, men i den andra halvan pekade han på mycket som rent av inger hopp, att världsfattigdomen faktiskt minskar i snabb takt, trots snabbt ökande befolkning, att välstånd sprider sig och ger underlag för ökad efterfrågan, världshandel och standard. Han gav en världspolitisk överblick och växlade ner till mer vardagsaktuella lokala frågor.

–Vi måste på olika plan vara beredda på förändring och acceptera den även om vi inte har kontroll över den, sa Fredrik Reinfeldt och återkom till tankarna om att en befolkning som blir allt äldre måste vara beredd att ständigt lära nytt, hitta nya uppgifter i arbetslivet och jobba längre.

Och han uppehöll sig vid det som svenska folket uppger är det största problemet idag, invandringen.

–Den är något vi måste vänja oss vid, inte minst för att sörja för fortsatt tillväxt när det idag föds allt färre barn. Det ni sett hittills av migration i världen är bara början.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in