Andreas Andersen

 2016-10-14 12:00
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Tradition och förnyelse på Liseberg
–Det svåraste jag gjort på Liseberg är att minska kanininslaget. Nu är kaninen förpassad till ett eget kaninland. Den kan exponeras när vi marknadsför oss mot barn, men inte när vi marknadsför exempelvis Rondo. Det sa Andreas Andersen, Lisebergs vd sedan 2011, vid Handelsklubbens oktobermöte.

Svårighetsgraderingen var naturligtvis lätt skämtsamt beskriven. Att leda en verksamhet som omsätter 1,1 miljarder kronor och sysselsätter nära 3000 anställda – 400 årsanställda och 2400 säsongsanställda – och lockar mer än tre miljoner besökare kräver förstås en del utöver de gröna kaninerna.

Andreas berättade om olika utvecklingsspår, organisationsöversyn mellan 2012 och 2014, långsikts- och expansionsplan pågående från 2013 samt ny varumärkesplattform, delvis genomförd men fortfarande pågående.

–Vi har gjort en organisationsöversyn och jobbat med en kulturell dimension, en strategisk och en strukturell. Det är kulturen i företaget som styr om strategin ska kunna genomföras.

Arbetet har handlat om bland annat medarbetarnöjdhet, deras lojalitet och kompetens syftande till gästvärde, gästnöjdhet och lojalitet och allt resulterande i företagets lönsamhet och tillväxt.

Andreas citerade Walt Disney: “You need to treat your employees, the way you want them to treat your guests”. Så har Liseberg 2016 också kommit på elfte plats i en ranking av Sveriges bästa arbetsplatser.

Översynen har resulterat i att en tidigare ganska spretig organisation sedan 2014 har gjorts om till sju affärsområden med sex funktioner vardera inom ramen för ett Liseberg AB. Affärsområdena omfattar attraktion, fastfood, restaurang, shopping, spel, underhållning samt boende.

Meriter från branschen
Andreas Andersen är utbildad inom juridik och civilekonomi. Mellan 2008 och 2010 var han direktör för Europadelen av branschorganisationen International Association of Amusement Parks and Attractions. Dessförinnan hade han även hunnit arbeta på Tivoli i Köpenhamn, bland annat fem år som vice verkställande direktör. Sedan 2011 är han koncernchef och verkställande direktör på Liseberg.

Andreas Veilstrup Andersen är född 1972 i Danmark och växte upp i Århus och sedermera Jersie strax söder om Köpenhamn. I samband med att han tillträdde sin tjänst som vd på Liseberg flyttade han till Göteborg.

Stor del av Göteborgs varumärke
Andreas Andersen talade om tradition och förnyelse. Liseberg startade 1923 som ett nöjesfält i anslutning till Göteborgsutställningen och har genom åren utvecklats till en nöjes- och temapark med en miljardomsättning och ett stort kassaflöde som är förutsättningen för de stora investeringar som det helägda kommunala bolaget hela tiden gör.

Liseberg är en stor regional destination som utgör en stor del av Göteborgs varumärke. En omsatt krona på Liseberg genererar dessutom tre omsatta kronor på stan. 40 procent av besökarna är turister och de står för 60 procent av omsättningen och 80 procent av vinsten. Det är alltså viktigt att attrahera tillresande och Liseberg har internationell och global konkurrens.

–Vi är den sjunde mest besökta parken i Europa i en bransch som konsolideras snabbt, som upplever stora förändringar och som arbetar på en mycket mogen marknad, berättade Andreas. Nöjesparker blir sina egna destinationer med boende och annat.

–Våra gäster besöker också andra parker, i Sverige, Danmark övriga Europa och världen. Det kräver att vi aktivt arbetar med service, kvalitet och förnyelse.

Man måste våga satsa
–Vill man hänga med måste man satsa. Vi investerar 12 – 16 procent av vår omsättning varje år, sa Andreas som lutar sig mot Søren Kierkegaards ord om ”att våga är att förlora fotfästet för en stund, att inte våga är att förlora en bit av sig själv”.

Andreas talade bland annat om kommande expansion på området söder om nuvarande Liseberg, där han hoppas att till Göteborgs 400-årsjubileum år 2021 ha uppfört ett nytt tematiserat familjehotell med vatten- och äventyrspark.

Liseberg har tidigare haft problem med minskande besökstal, bland annat för att man under en tid missat stora delar av den ungdomliga publiken.

–Vår utmaning är att det hade gått för bra alltför länge och vi missade fokus på våra gäster. Det vi sålde (åkpass, glass mm) var inte det som våra gäster köpte (upplevelser, minnen). Vi fick helt enkelt söka verksamhetens dna, vad vi var och för vem.

Attraktioner och säsonger
Den långsiktiga planen innehåller både ständigt nya attraktioner och satsningar på utveckling av nya säsonger. Jul på Liseberg, som funnits några år, följs nu också av utökade Halloween-aktiviteter, bland annat med ett Zombie skräckhus med ”läskiga upplevelser”.

Det omfattande och långvariga kommande bygget av järnvägstunneln Västlänken som drar förbi i norra delen av parken är en utmaning i sig. ”Det gäller att överleva tills det hela är klart”, sa Andreas.

Varumärket Liseberg, som är lika starkt som Göteborgs, ska förflyttas mot mer hjärta och värme och med en tydlig hållbarhetsdimension. Andreas Andersens anförande mynnade ut i några slutsatser som organisationen drar:

–Vi agerar aldrig kortsiktigt eftersom vi vet att vi har Liseberg till låns av kommande generationer. Lisebergs lönsamhet balanserar alltid mot vårt historiska arv, kulturella roll och betydelsen av Göteborg som resmål.

–Vi driver inte Liseberg för att tjäna pengar, vi tjänar pengar för att kunna driva Liseberg, sa Andreas Andersen.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in