Hanna Lassing & Kjell Berggren

 2016-02-12 12:00
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

En levande stadsdel
Mottot är att ingenting är omöjligt när Kjell Berggren och Hanna Lassing formar sin vision om en levande stadsdel i Simonsland, där etapperna 2, 3 och 4 nu ska förverkligas. Om Vision 2020 eller möjligen 2025 berättade de vid Handelsklubbens februari-möte.

I fastighetsbolaget Kanicos regi har Svenskt Konstsilkes tidigare fabrikslokaler i Simonsland förvandlats från en sluten, sliten och nedgången industrimiljö till en öppen stadsdel och samlingspunkt för bland annat Borås moderna textila kluster i form av Textile Fashion Center.

Far och dotter kompletterar varandra väl. Kjell har den långa erfarenheten och är snabb till beslut. Hanna är ung och kompetent, men vill gärna ”sova på saken” när beslut ska tas, utan att för den skull vara så mycket långsammare än Kjell. Båda har gått på Teknis och båda är tävlingsmänniskor med bland annat maratonlopp på meritlistan.

Kjell Berggren grundade 1981 tillsammans med Gunnar Ivarson byggföretaget Wästbygg, men lämnade 1998 för att starta fastighetsbolaget Kanico med målsättningen att förvärva och återskapa fastigheter samt fylla dem med verksamheter. 2004 köpte han första delen av Svenskt Konstsilkes fabrik av Wäfveribolaget och två år senare resterande del, totalt 60 000 kvm. Allt var en ”glömd stadsdel” mitt i centrala Borås.

Hanna Lassing började sin karriär i Wästbygg, men arbetade senare också i NCC och konsultbolaget Newsec innan hon kom till Kanico för att tillsammans med sin far göra resan att utveckla Simonsland.  

Fart på visionsarbetet
Hanna och Kjell hade inför sitt framträdande vid Handelsklubbens februarimöte satt extra fart på visionsarbetet för att ha en framtidsbild så klar som möjligt. Åtskilliga diskussioner med arkitekter och företrädare för näringslivet ligger bakom förslagen.

–Talar ni med Kjell så handlar det här om Vision 2020 för Simonsland. Talar ni med mig kanske det är Vision 2025. Eller också landar vi någonstans mitt emellan, sa Hanna.

–Vi vill fortsätta utveckla Simonsland till en stadsdel som lever dygnet runt sju dar i veckan. Redan idag är det en naturlig stadsdel. Det är kul att återskapa gamla fastigheter och ge dem ny skepnad.

–Vi lyfte blicken och såg på hela området och vad som kan göras. Vi har fortfarande 10 000 kvadratmeter oombyggd fabrik och det finns stora möjligheter att förtäta ytterligare och utveckla stadsdelen genom att samla verksamheter och skapa en bra mix. Vi talar mycket med Textile Fashion center om vad de vill ha.

För Nybrohuset, där första delen är ombyggd och fylld med hyresgäster som Navet och Ernst & Young, är resterande delen av huset tomställt och väntar på att börja bli ombyggt. På den delen ser man möjligheter att bygga på två våningsplan för studentbostäder och i byggnaden erbjuda plats för kommunens kulturskola. Ett modernt gym eller idrottsanläggning för t ex innebandy finns också bland idéerna. Allt för att bidra till ett bra campus. Befintligt kontorshotell som finns i fabriken kan utvecklas och byggas ihop med Nybrohuset intill.

I ett tänkt nybyggt höghus på 14 våningar inne på gården finns idéer om ett 60-tal lägenheter. Fler studentlägenheter utöver de 160 som redan finns hör till bilden.

Trots nybyggnation på gården finns utrymme för ett evenemangstorg. En förstudie har också gjorts om möjligheterna att skapa någon form av textil produktion i Simonsland, en syfabrik eller ett stickeri t ex.

Många mervärden för området
Hanna Lassing och Kjell Berggren talar även om möjliga takterrasser och andra mervärden för området.

–I norra delen av området kan vi utnyttja marken mer. Det här är ett ypperligt läge för ett hotell med kanske 200 rum och möjliga forskarbostäder.. Det finns dessutom en byggrätt för parkeringshus med infart från Norrbyleden, vilket skulle kunna tjäna bland annat hotellet.

–Frågar ni Kjell så går det säkert att boka rum redan nu, sa Hanna.

–Visionerna kommer att kräva planändringar och målet är att skapa en stadsdel som lever dygnet runt sju dagar i veckan, sa Hanna.

Föredraget handlade främst om framtiden, men Kjell och Hanna erinrade sig också motgångar under resan.

–Vi ser egentligen alltid bara framåt och glömmer det negativa, sa Kjell. Men visst var det jobbigt när det visade sig att vi av miljöskäl var tvungna att riva kvarteret Västindien, den byggnad närmast Skaraborgsvägen där Textilmuseet låg tidigare och som vi hade sådana planer för. Ren fastighet var självfallet vår målsättning. Och visst var det tråkigt när de blivande hyresgästerna först inte var nöjda med de utrymmen vi föreslog dem. Eller när BT skrev om ”ett kulturmord på textil historia”, något som sedan förbyttes i kultursuccé.

Götalandsbanan
Naturligtvis berördes frågan om den framtida höghastighetsjärnvägen, där en tänkt sträckning kolliderar med delar av Högskole- och Simonslandsområdet.

–Vi är oerhört engagerade i diskussionen om Götalandsbanan som är väldigt positiv för Borås. Vi ser utspelet som ett första steg i en förhandling och är övertygade om att det ska gå att hitta lösningar. Vi fortsätter att utveckla Simonsland, sa Hanna.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in

Sök


Kommande föredrag


Annons