Annie Lööf

 2015-05-08 12:00
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Vem skapar framtidens jobb?
–Fördelen med att vara i opposition är att det blir mer tid att vara ute och träffa företag och företagare. Det sa centerledaren och tidigare näringsministern Annie Lööf vid Handelsklubbens maj-möte, som samlat 260 medlemmar och gäster. Hon fokuserade på jobb och företagande, det som ligger henne varmast om hjärtat.

Annie Lööfs svar på frågan i rubriken för anförandet förvånade förstås ingen.

–Det är klart att det är småföretagen som skapar flertalet jobb. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Och det är företagande och entreprenörskap som ytterst står för vårt välstånd, sa hon och betonade vikten av nära samarbete mellan näringslivet och akademin, samt vikten av nätverk, affärskontakter och klusterbildningar.

 –Politikens roll när det gäller företagandet är att skapa förutsättningar, bland annat genom att satsa på sänkta arbetsgivaravgifter, regelförenklingar och statligt riskkapital.

 Annie Lööf påminde om att Sverige under senare år fått 200 000 nya företag och 350 000 nya jobb.

Kvinnligt företagande har ökat med 35 procent. Det är siffror som kanske inte nämns så ofta, men som visar att det är mycket som frodas och växer. Nyföretagandet ökar, inte minst ungdomens företagande liksom kreativiteten i allmänhet. Sverige är faktiskt på förstaplatsen inom EU när det gäller innovationer, etta i världen i kreativitet och Stockholm ligger tvåa i världen efter Silicon Valley när det gäller startups! Det finns många framgångar att lyfta fram och goda exempel att vara stolt över.

Annie Lööf menade också att det hänt en hel del värderingsmässigt under åtta år med alliansregeringen, att fler kan tänka sig att bli företagare, vilket hon beskrev som magiskt.

Hon uppehöll sig särskilt vid fem olika utmaningar att fokusera på för att skapa förutsättningar för företagande och nya jobb: Infrastruktur, kompetensförsörjning, innovationer, sänka kostnader för företagen och tillgång till billig och pålitlig energi.

Järnväg, väg och bredband
–Infrastruktur är inte bara järnvägar utan också bland annat det finmaskiga kapillära vägnätet som behövs för att knyta ihop landet. Infrastruktur är också digital, tillgång till bredband, sa Annie Lööf, där hon menade att hennes regering gjort mycket, bland annat satsat 5,5 miljarder kronor på fiber på landsbygden. 

På temat kompetensförsörjning talade hon sig varm för lärlingsråd i samverkan mellan politiken och näringslivet för att sätta agendan för lärlingsutbildningar.

–Det finns mycket att göra. Hälften av alla YH-utbildningar förläggs för närvarande till Stockholm och Göteborg. Högre utbildning behöver också samverka mer med näringslivet och så måste vi ta hand om arbetskraftsinvandringen. I Sverige är vi till exempel usla på att ta hand om flyktingar.

Annie Lööf menade att Sverige behöver bli bättre på att kommersialisera idéer och talade för ett skattesystem som gynnar små snabbväxande företag.

–Det är avgörande att sänka arbetsgivaravgifter särskilt för små företag, införa tak för sjuklönekostnader, nya regler gäller sedan årsskiftet, och sänka företagens administrativa kostnader. Företagen lämnar varje år in 90 miljoner blanketter till 70 olika myndigheter. Det måste förenklas ytterligare.

Kring energiförsörjning talade hon om hur mycket långsiktig, trygg och säker energiförsörjning betyder för företagen.

Annie Lööf talade också om den urbanisering som sker över hela världen.

–Man kan inte hindra urbaniseringen, men man kan skapa goda förutsättningar för landsbygden. Det har också gjorts väldigt mycket, men jag är bedrövad över den mörka bild av landsbygden som målas upp i media. Sverige är det land i EU där flest människor faktiskt flyttar till landsbygden. Dess befolkningsandel är oförändrad sedan 70-talet, hävdade hon.

Från företagarfamilj
Annie Lööf är född 1983 och är uppvuxen på en gård utanför Värnamo. Hennes systrar och föräldrar är kvar i Småland, medan hon själv bor med sin man i en villa i Nacka. Hon blev tidigt politiker när hon insåg ”att man inte kan sitta på läktaren och påverka spelet utan att det krävs att man engagerar sig och tar del av arbetet på planen”. Hon blev riksdagsledamot för Jönköpings län 2006, partiledare 2011 och har varit näringsminister åren 2011 – 2014 i regeringen Reinfeldt 2.

På en publikfråga svarade hon sig vara mest stolt hittills över att det blev 200 000 fler företag under alliansregeringen, att sjuklönekostnaderna sjunkit från det senaste årsskiftet, att begreppet en dörr in för företagen hos myndigheterna kommer på plats, liksom investeringsavdragen som gör det möjligt för människor att investera i andras företag.

Medlemsenkäten
Under rubriken klubbärenden berörde Handelsklubbens ordförande Catrin Wirfalk den nyss genomförda webb-enkäten bland medlemmarna. Den har samlat synpunkter från 214 medlemmar.

Enkäten visar bland annat att det är föreläsningarna, nätverket och kvaliteten på klubbens möten som gör att man vill vara medlem. Somliga efterlyser bättre möteslokaler där alla ser lika bra. Frågan ska utredas med hänsyn till alla behov som finns för fungerande lunchmöten. Många vill ha mer mingel och kontakt med fler klubbkamrater. Därför kommer nämnden att vid septembermötet testa att kaffet efter maten intas i källaren i samband med mingel. Under 2016 kommer fler nätverksbefrämjande åtgärder att vidtas. Digital årsbok har efterfrågats och kommer att övervägas.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in

Sök


Kommande föredrag


Annons