Nina Eldh

 2014-02-14 12:00
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Från offentlig verksamhet och internationellt näringsliv till Hans Majestät Konungen.
Nina Eldh, Kommunikations- och pressrådgivare.

–Man har den press man förtjänar. Det gäller att förstå medierna och medielogiken. Det sa Nina Eldh, hovets tidigare informations- och presschef i sitt anförande vid Handelsklubbens februarimöte.

Och hon betonade vikten av att leda genom att kommunicera och konstaterade att kommunikationsaspekterna alltför ofta tas in väldigt sent i beslutsprocessen i bland annat näringsliv och offentlig förvaltning.

–Men, menade hon, kungen och drottningen har ofta inte den press de förtjänar. De gör ett fantastiskt arbete och den svenska pressen visar till exempel väldigt litet intresse för kungaparets dagliga arbete och många statsbesök, som på plats möts av ett enormt intresse och mycket stor uppskattning.

Nina Eldh, som faktiskt har några av sina rötter i Sjuhärad, hennes farfar var vävnadsförläggare i Fritsla, har en lång och bred erfarenhet som kommunikations- och pressrådgivare allt från offentlig verksamhet och internationellt näringsliv till Hans Majestät Konungen.

Offentligt och privat
Efter att ha tagit en fil.mag. vid Göteborgs Universitet arbetade Nina Eldh i Göteborgs kommun, där hon var besjälad av inrättandet av en vidgad samhällsinformation. Därefter verkade hon på Nordiska Ministerrådet. Karriären fortsatte på offshore-företaget Consafe i Göteborg, där hon bland annat övertygade Christer Ericsson om behovet av regelbunden personalinformation och ledningens närvaro inför personalen. Därefter fortsatte hon till SAS och den dynamiske Jan Carlzon innan hon började på ett då föga känt finskt konglomerat som tillverkade kablar, däck, gummistövlar, TV-apparater och som skulle bli världsledande på mobiltelefoner - Nokia. I samarbete med dåvarande koncernchefen Jorma Ollila byggdes det upp en medieberedskap och utbildningsmodell, som ledde till att alla i ledande position gick igenom medieträning.

Karriären ledde henne vidare till värsta konkurrenten Ericsson Mobile, där hon var med om bildandet av Sony Ericsson i London med två företagskulturer och världen som arbetsfält. Om konsten att slå samma olika företagskulturer sa hon bland annat:

–Det handlar om att ta stor hänsyn till lokala förhållanden och skapa trygghet för dem som ska integreras.

Ett jobb man inte tackar nej till
Efter allt internationellt flackande hade Nina Eldh tänkt varva ner med egen verksamhet på hemmaplan. Men det prestigefyllda jobbet som informations- och presschef vid Kungliga Hovstaterna erbjöds henne plötsligt. 

–Om kungen kallar säger man inte nej. Det finns bara ett sådant uppdrag som att serva Sveriges statschef och hans familj, sa Nina Eldh och berättade om det fantastiska arbete som cirka 200 anställda vid Hovstaterna dagligen uträttar med kungens valspråk ”för Sverige i tiden” för sina ögon.

–Kungen leder en mycket sammansvetsad organisation, där alla vet vad de ska göra. Och han är alltid närvarande. Ingen annan i det här landet sitter i en så betydelsefull roll fortfarande efter 40 år. Och han har ett oerhört inflytande på bilden av Sverige.

Nina Eldh talade om ett helt nytt och mycket närgånget sätt som medierna arbetar på i bevakningen av kungahuset.

–Kungen och många kändisar är utsatta för en närgångenhet och en typ av skriverier som för bara några år sedan var helt otänkbart, sa Nina Eldh och hävdade att det svenska kungahuset är mer öppet för medierna än de flesta andra, bra eller dåligt, men unikt i Europa.

Hon talade om mediadrev och om att ”det är lätt att sitta på läktaren och ha synpunkter” på hur kungahuset ska vara mot medierna i en kris.

–Ofta finns det skäl för att man gör som man gör, när man själv har hela bilden, sa hon och syftade bland annat på drevet med anledning av boken ”Den motvillige monarken”.    

Underskattad pusselbit
På temat information och kommunikation sa Nina Eldh bland annat att det är en underskattad pusselbit att förstå medierna och medielogiken. Men, berättade hon, någon gång hade drottningen frågat henne om det verkligen finns någon logik.

–Kommunikation är ett verktyg för att nå sina affärsmål. Kommunikativa färdigheter är nödvändiga i ledande positioner. Det gäller bland annat att förstå ögonblicket, att vara förberedd för en mediesituation, innan oväntade saker inträffar. Många gånger har snabbhet gått före vishet.

Hon talade om skillnaderna mellan snabbfotad privat verksamhet, som följer aktiebolagslagen, och långsammare offentlig verksamhet, som styrs av offentlighetsprincipen.

–Informationsmässigt är det kanske ändå inte så stora skillnader. 

”Slarva inte med orden”
Nina Eldh är idag verksam som rådgivare inom kommunikations- och pressfrågor. Hon är också aktiv som medlem i Direktionsstyrelsen för Hanaholmens Kulturcentrum i Helsingfors, samt styrelsemedlem i Stiftelsen för njursjuka.

Hon utgick från ett Strindbergscitat, ”Allt tjänar!”, och hävdade att ”allt du gör i ditt liv har du glädje av. Ingen erfarenhet är bortkastad”. Så har hon också genom åren samlat på erfarenheter, kontakter och nätverk som varit värdefulla.

Och Nina Eldh avslutade med att tänkvärt citera Alf Henrikson:

Ett ord en människa fäster sig vid
Kan verka i oberäknelig tid
Det kan framkalla glädje livet ut
Det kan orsaka obehag till livets slut
Ja, det påverkar livet på jorden
Så slarva inte med orden


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in