Anders Glemfelt

 2014-01-10 12:00
(Klicka på symbolen för att lägga till i din kalender)

Boråspusslet.

–Välj din egen bild av vad du vill att Borås ska vara år 2025 och börja jobba för det! Så löd Anders Glemfelts råd när han rundade av sitt anförande vid Handelsklubbens första möte för året 2014.

Han talade utifrån sin roll som näringslivschef för Borås Stad om den vision som formats för Borås 2025, men betonade att jobbet att nå dit inte enbart utförs av kommunen eller några centrala aktörer utan av var och en i staden, privatpersoner, företag, föreningar och organisationer.

Anders leder sedan 2007 näringslivskontoret eller ”kommunstyrelsens strategiska enhet för tillväxt” med tio medarbetare. Om att arbeta i offentlig sektor säger den forne Ericsson-medarbetaren att han har stort ansvar, men mindre direkta befogenheter än i näringslivet.

–Allt vi gör ifrågasätts och granskas och det är en lång process. Våra uppgifter som tjänstemän ändras ofta, vilket kan var en utmaning. Vi har möjlighet att tillsammans med våra politiker delta tidigt i processen. Vi samarbetar ofta med det privata. Vi lever i skilda världar, men när vi lyckas blir det väldigt starkt, till exempel med satsningen på Simonsland.

–Borås är riktigt duktigt på många områden, bland annat som textil-, handels- och miljöstad. Vi har ett gott anseende, något för oss alla att känna stolthet för. Visionen för 2025 anger riktningen för allas vårt arbete.

–Visionen handlar om att Borås ska bygga på sin historia och utveckla sin framtid på arvet inom textil och handel genom att ta vara på individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Utan historia ingen framtid. Grunden är tron på att Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Visionen handlar om möten mellan människor, ansvar för ungas uppväxt, företagande som växer genom samverkan, en livskraftig stadskärna, medborgares initiativkraft och levande landsbygd, goda resvanor och attraktiva kommunikationer samt om en hållbar utveckling och god miljö.

–Det krävs ambition, mod, samsyn, stolthet och uthållighet för att förverkliga visionen, betonade Anders som talade om ett Boråspussel som ska läggas.

Strategiska mål
–Bland de strategiska målen finns att profilera staden och högskolan internationellt, befästa Borås ställning inom textil, mode och handel, stärka och utveckla området handel, etablera Borås som ledande affärsarena inom textil, mode och design, kommunicera Högskolans arbete med design och ny teknik samt främja den regionala innovationsmiljön.

Anders berättade om planeringen av flera nya industriområden och om den för Borås unika satsningen på ett pentahelix-samarbete, som inkluderar näringslivet, akademin och kommunen, men till skillnad från det vanliga begreppet tripple helix även boende och besökare samt den ideella sektorn.

Anders gav några intressanta nyckeltal: Borås har nu passerat 106 000 invånare, har 12 000 företag, varav 25 procent är handelsföretag. En tredjedel av alla företag arbetar på den internationella marknaden. Drygt 40 procent av all svensk e-handel utgår från Borås, där det finns 700 000 kvm logistikyta. 54 procent av all textil i Sverige passerar kommunen, som har 60 000 arbetstillfällen och 13 500 högskolestudenter.

På Anders önskelista står ord som Götalandsbanan, Borås eventområde, Kongresshus, positiv stadsutveckling, förstärkt företagande på landsbygden, Nordeuropeiskt centrum för affärer inom textil, mode och design, fler evenemang som Fashion Days och Next Textile med mera.

Från privat till offentligt
Anders Glemfelt föddes 1960 i Åmål. Tjugo år gammal flyttade han till Borås och han bor numera med sin fru Maria och två söner på en skogsgård i Borgstena. Förutom familjen är scouting och jakt stora intressen. Anders är dessutom engagerad i Rotary och den lokala utvecklingen av Borgstena. ”Ska något hända får man engagera sig själv” är ett motto. 

Karriären började med ett jobb som konsulent i Borås och gick via en fil kand i beteendevetenskap vid Göteborgs Universitet till en trainee-tjänst på Ericsson. Där avancerade Anders till personalchef och biträdande platschef vid Boråsfabriken. 2001 blev han Vice President Human Resources and Internal Communication på Ericsson i Mölndal, innan han sex år senare bytte arbetsgivare och började som näringslivschef i Borås Stad. Sedan 2013 är han även verksamhetschef för Business Region Borås.

Parentation
Vid Handelsklubbens januarimöte hölls sedvanlig parentation för medlemmar som gått bort under det gångna året. Vanligtvis nämns inga namn, men Catrin Wirfalk, som svarade för ceremonin, gjorde ett undantag och nämnde klubbens tidigare ordförande Hans Hellbrand.


Anmälan och avanmälan är stängd.


Anmäld medlem/gäst som inte kommer faktureras 175:-/person för lunch/administrering.

Logga in