Fasansfullt tempo

7 april, 2017

–Omställningen av MQ inför de kommande 60 åren pågår för fullt och den går i ett fasansfullt snabbt tempo. Det sa koncernchefen Christina Ståhl vid Handelsklubbens aprilmöte.

Läs refererat här >>> 

Ny medlemmar från och med idag:
Hansi Berg, Oscar Jacobsson Corporate
Fredrik Skarp, Ludvig Svensson
Johan Axell, Axéll Group AB
Varmt välkomna i Handelsklubben!