Pris till driftig entreprenör i Borås-regionen

#espirasentreprenörspris2019

Är du en driftig entreprenör, eller känner du någon som är det? Då är det dags att fylla i ansökan nedan för #espirasentreprenörspris2019. Sista ansökningsdag för årets pris är 20/10-2019.

Vad ska företaget leva upp till?
– Företaget ska ha verkat i 3–5 år med kommersiellt fokus och visat lönsamhet.
– Ha sin verksamhet i Borås och Sjuhärad.
– Vara ett tillväxtföretag med hållbarhet i sin värdegrund.
– Ha teknikhöjd och vara innovativt. Samverkan med verksamheter på Högskolan i Borås är meriterande.

Vad innebär priset
Priset innebär att vinnande företag får 100.000:- utbetalt tre år i följd från Stiftelsen Espira.

Handelsklubben erbjuder också vinnande företag två mentorer från Handelsklubben för kostnadsfri rådgivning.

År 1 (2019) 100.000:- till #espirasentreprenörspris2019
År 2 (2020). 100.000:- till #espirasentreprenörspris2019
År 3 (2021). 100.000:- till #espirasentreprenörspris2019

Hur går det till?
Borås Industri- och Handelsklubb hanterar ansökningarna. Du kan ansöka eller tipsa fram till 20/10-2019. Nämnden tillsammans med Stefan Diner, VD på Borås Inkubator gör ett första urval för att få fram tre lämpliga företag. Espiras styrelse avgör vilken entreprenör som ska få utmärkelsen och det fina priset. På Handelsklubbens lunchmöte den 13 december presenteras vinnande företag och efter ett år redovisas utvecklingen för detta företag.

Stiftelsen Espira har full rätt att avbryta utbetalningen om det vinnande företaget inte fortsätter att leva upp till kriterierna under de tre år som priset betalas ut.

För att ansöka/tipsa, fyll i nedanstående uppgifter så utförligt du kan.

Företag*:

VD*:

Organisationsnummer*:

Telefonnummer*:

E-postadress*:

Kort beskrivning av företaget*:

Hur länge har företaget verkat kommersiellt*:

Var är företaget verksamt*:

På vilket sätt arbetar företaget med hållbarhet i verksamheten*:

På vilket sätt är företaget innovativt*:

Jag som tipsar heter:

Telefonnummer: