Espira Entreprenörspris 2021

Espira – Entreprenörspris 2021

Stiftelsen Espira kommer att dela ut entreprenörspris 2021 som 2018 och 2019.

Ett eller två företag kommer att utses som vinnare och årligen erhålla 100.000 kr under max tre år. Förutsättningen är att utvecklingen går planenligt ,vilket styrelsen i Stiftelsen värderar årligen.

Handelsklubben utser en jury som nominerar tre företag. Styrelsen i Espira kommer därefter att utse minst 1 vinnare. Handelsklubben erbjuder vinnande företag två mentorer från Handelsklubben för kostnadsfri rådgivning och ev. styrelseplats.

Kriterier

  • Företaget ska ha verkat i 3-5 år med kommersiell fokus och visat lönsamhet
  • Ha sin verksamhet i Borås och Sjuhärad
  • Vara ett tillväxtföretag med hållbarhet i sin värdegrund, där entreprenörspriset kommer att ha betydelse för företagets utveckling.
  • Ha teknikhöjd och vara innovativt. Samverkan med verksamheter på Högskolan i Borås är meriterande.

På Handelsklubbens lunchmöte i december presenteras vinnande företag och efter ett år redovisas utvecklingen för detta företag.

För att ansöka/tipsa, fyll i nedanstående uppgifter så utförligt du kan.

Företag*:

VD*:

Organisationsnummer*:

Telefonnummer*:

E-postadress*:

Kort beskrivning av företaget*:

Hur länge har företaget verkat kommersiellt*:

Var är företaget verksamt*:

På vilket sätt arbetar företaget med hållbarhet i verksamheten*:

På vilket sätt är företaget innovativt*:

Jag som tipsar heter:

Telefonnummer: