Vill du ansökan om medlemskap i Handelsklubben?

Klubbens namn är ”Borås Industri- och Handelsklubb” och dess ändamål är att befrämja umgänge och meningsutbyte mellan representanter i ledande ställning för näringslivet i Borås och Sjuhäradsbygden samt genom en kvalificerad föredragsverksamhet öka medlemmarnas kunskaper inom viktiga områden av näringsliv och samhälle.

Till medlem av klubben kan antagas:

  • Välrenommerad representant i företrädesvis ledande ställning för Borås och Sjuhärads näringsliv. Begreppet näringsliv omfattar inte allmän förvaltning.
  • Antalet representanter från samma företag är begränsat.
  • Inval sker genom omröstning vid nämndens sammanträden.

Som medlem betalar du medlemsavgift. Årsavgiften för medlemskapet är 500 kronor plus 1 000 kronor för anslutning av företaget till klubbens digitala nätverk. Första året debiteras dessutom en uppläggningskostnad på 800 kronor. Årsavgiften blir därmed 2 300 kronor första året och 1 500 kronor följande år.

Som medlem förutsätter vi att du kommer på våra klubbmöten.

Hur blir man medlem?

Ansökan om inträde i klubben ska göras skriftligen här på vår webbplats. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på “Skapa konto” nedan. I nästa steg ber vi om dina uppgifter. Därefter företagsuppgifter om företaget inte är medlem sedan tidigare. Om företaget redan har aktiva medlemmar hittar du det i en droplist. Sökande till klubben behöver en rekommendation (referens) från en befintlig medlem i klubben.

För att göra en ansökan behöver du först skapa ett konto hos oss.

Skapa Konto Här

Har du redan skapat ett konto men inte fullföljt din ansökan loggar du in och slutföra ansökan här.

Logga in