Nämnden 2016

Arbetet i Borås Industri- och Handelsklubb leds av en nämnd. Den föreslås av valberedningen på årsmötet i december och väljs av medlemmarna. En stor del av arbetet i nämnden handlar om att skapa intressanta möten.

Ordinarie ledamöter

Catrin Wirfalk, Ordförande
Hans Berglund, V Ordförande
Kerstin Häregård, Sekreterare
Jan-Erik Pehrsson, Klubbmästare
Lars Lilja, Skattmästare
Sofie Elfsberg
Hanna Lassing
Fredrik Mansén
Petter Hedihn
Göran Persson
Sara Bergström

Suppleanter

Björn Ola Kronander
Anna Bergengren
Amelie Wiklund

Förutvarande ordförande

Harry Wennerlund, 1949–1974
Ernst Just, 1975–1989
Hans Hellbrand, 1990–1993
Alfred Hahn, 1994–2002
Gunnar Ryman, 2003–2007
Bertil Larsson, 2008–2013
Jan Alkmark, 2014