Hedersordföranden

Gunnar Ryman, utnämnd 2008

Bertil Larsson, utnämnd 2014

Jan Alkmark, utnämnd 2015

 

Hedersledamöter

Bengt K.Å. Johansson, f d landshövding, invald år 1991

Göte Bernhardsson, f d landshövding, invald år 1998

Sök


Kommande föredrag

2017-11-10

Eva Halvarsson

...

1 av 321 företag