Årsredovisning 2017

Borås Industri- och Handelsklubbs huvudsakliga intäkter kommer från medlemsintäkter och företagsintäkter. Under 2017 har vi haft medlemsintäkter på 233.100 kronor från 537 registrerade medlemmar. Vi valt in ett antal nya medlemmar vilket också bidrar till en naturlig föryngring i klubben.

Företagsintäkterna på 348.000 kronor kommer från drygt 330 företag. De dominerande kostnadsposterna härrör sig dels till uppdatering och underhåll av våra websidor och medlemsregister på 144 708 kronor, och dels till våra medlemsmöten på 116.353  kronor.

Vad gäller våra medlemsmöten är det viktigt att påminna om att alla föredragshållare ställer upp helt utan ersättning.

Årets vinst på 188.992 överförs i ny räkning.

Borås Industri- & Handelsklubb har en mycket god ekonomi med ett Eget Kapital på 895.198 kronor vilket ger en soliditet på 91,3%.

Den 31 december 2017 hade vi likvida medel på totalt 971.560 kronor placerade på bankkontot med 561.065 kronor och i Robur räntefonder med 410.495 kronor.

Skattmästaren

Ta del av hela årsredovisningen här: Boras_Industri_Handelsklubb_2017