Årsredovisning 2016

Borås Industri- och Handelsklubbs huvudsakliga intäkter kommer från medlemsintäkter och företagsintäkter. Under 2016 har vi haft medlemsintäkter på 231.900 kronor från 528 registrerade medlemmar. Positivt är att vi valt in 25 nya medlemmar vilket bidrar till en naturlig föryngring i klubben.

Företagsintäkterna på 336.800 kronor kommer från 320 företag. De dominerande kostnadsposterna härrör sig dels till uppdatering och underhåll av våra websidor och medlemsregister på 182.322 kronor, och dels till våra medlemsmöten på 94.713 kronor.

Vad gäller våra medlemsmöten är det viktigt att påminna om att alla föredragshållare ställer upp helt utan ersättning.

Årets förlust på 29.003:- överförs i ny räkning

Borås Industri- & Handelsklubb har en mycket god ekonomi med ett Eget Kapital på 706.205:- vilket ger en soliditet på 84,6 %.

Den 31 december 2016 hade vi likvida medel på totalt 747.583:- placerade på bankkontot med 337.088:- och i Robur räntefonder med 410.495:-.

Skattmästaren

Ta del av hela årsredovisningen här: AR _2016_Handelsklubben