Anvisningar för inval av ny klubbmedlem

Klubbens namn är ”Borås Industri- och Handelsklubb” och dess ändamål är att befrämja umgänge och meningsutbyte mellan representanter i ledande ställning för näringslivet i Borås och Sjuhäradsbygden samt genom en kvalificerad föredragsverksamhet öka medlemmarnas kunskaper inom viktiga områden av näringsliv och samhälle.

Hur blir man medlem?

  • Ansökan om inträde i klubben ska göras skriftligen på av nämnden fastställd- medlemsansökningshandling. Klicka vidare till ansökan nedan.
  • Sökande till klubben behöver en rekommendation (referens) från en befintlig medlem i klubben. OBS! Du kommer inte vidare i ansökan utan detta.

Till medlem av klubben kan antagas:

  • Välrenommerad representant i företrädesvis ledande ställning för Borås och Sjuhärads näringsliv. Begreppet näringsliv omfattar inte allmän förvaltning.
  • Antalet representanter från samma företag är begränsat.
  • Inval sker genom omröstning vid nämndens sammanträden.

Som medlem betalar du medlemsavgift:

Årsavgiften för medlemskapet är 500 kronor plus 1 000 kronor för anslutning av företaget till klubbens digitala nätverk. Första året debiteras dessutom en uppläggningskostnad på 800 kronor. Årsavgiften blir därmed 2 300 kronor första året och 1 500 kronor följande år.

Som medlem förutsätter vi att du kommer på våra klubbmöten.

Ansök här